Дорогі друзі – українці.

26 lutego 2022 | Bez kategorii

Дорогі друзі – українці.

 

Ми солідарні з вами в боротьбі з тоталітаризмом на захисті Батьківщини. Сьогодні ми всі українці…

 

Наша Асоціація Інспекторів Праці Республіки Польща заявляє про всю можливу допомогу громадянам України, які потребують такої допомоги в Польщі. Ми можемо порадити вам, як вийти на ринок праці в Польщі, а також отримати допомогу та інформацію в різних офісах та організаціях Польщі. Пишіть на адресу електронної пошти: zarzad@siprp.pl, siprp@onet.pl ; messenger: Leszek Rymarowicz. Ми зв’яжемося з вами українською мовою.

 

Ми з вами…

 

Правління Асоціації Інспекторів Праці Республіки Польща

 

Д-р Лешек Римаровіч

 

– – –

 

Drodzy Przyjaciele – Ukraińcy.

 

Solidaryzujemy się z Wami w walce z totalitaryzmem w obronie Ojczyzny. Dziś wszyscy jesteśmy Ukraińcami…

 

Nasze Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej deklaruje wszelką możliwą pomoc obywatelom Ukrainy,  którzy takiej pomocy na terenie Polski potrzebują.

 

Możemy poradzić jak znaleźć się na rynku pracy w Polsce, jaj uzyskać pomoc i informację w różnych urzędach i organizacjach w Polsce.

 

Piszcie na adres mailowy zarzad@siprp.pl, siprp@onet.pl ; messenger: Leszek Rymarowicz. Skontaktujemy się w języku ukraińskim.

 

Jesteśmy z Wami…

 

Zarząd Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej

dr Leszek Rymarowicz

 

Inspektorzy pracy, członkowie i sympatycy SIPRP. Prosimy o dołączenie jako woluntariusze do akcji wsparcia. Szczególnie zwracamy się do koleżanek i kolegów władających językiem ukraińskim. Zgłoszenia na adres:  zarzad@siprp.pl, siprp@onet.pl


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.