37 ROCZNICA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO.

13 grudnia 2018 | Bez kategorii

13 grudnia 1981 r. komunistyczne władze PRL wprowadziły w Polsce stan wojenny. Była to jedna z ostatnich prób zatrzymania procesu odzyskiwania przez Polaków wewnętrznej wolności i tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Stan wojenny przyniósł tysiącom Polaków ogromne cierpienia. Tysiące osób zostało internowanych, uwięzionych, pozbawionych pracy. Wiele osób poniosło śmierć.

 

Rozwiązano większość organizacji społecznych, stowarzyszeń a także związki zawodowe.  Stan wojenny na długie lata zahamował także proces tworzenia się Państwowej Inspekcji Pracy w duchu uchwalonej w atmosferze zrywu sierpniowego ustawy o PIP a także ratyfikowania przez Polskę Konwencji Nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy i pełnego wdrożenia jej zapisów.

 

Solidarności, patriotyzmu i wiary Polaków nie udało się jednak zdławić. …..

 

To ważna dla nas wszystkich rocznica. Pamiętamy o ofiarach stanu wojennego i czujemy się zobowiązani do służby tym samym wartościom, chociaż są one w już w znacznym stopniu zapomniane.

 

Dwa lata temu, w 35. rocznicę  tych wydarzeń, po raz pierwszy przedstawiciele wszystkich organizacji społecznych działających w PIP, solidarnie złożyli kwiaty pod symbolicznym Krzyżem Katyńskim w Krakowie  oraz na grobie prześladowanego przez komunistów przedwojennego głównego inspektora pracy Mariana Klotta de Heidenfeldt.

 

Także dzisiaj przedstawiciele SIPRP uczestniczyli w uroczystościach w Krakowie. Głównym punktem obchodów była msza święta w katedrze na Wawelu, którą w intencji ofiar stanu wojennego odprawił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, po przemarszu z Wawelu  pod Krzyżem Katyńskim odbył się apel pamięci.

 

 

Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.