02 grudnia 2011 | Bez kategorii
  • Informujemy o nas.

 

W Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu od 2.12.2011 r. dostępne są folderki informacyjne naszego Stowarzyszenia. Zgodę na ich wyeksponowanie wyraził  Pan Dyrektor Janusz Krasoń, któremu bardzo dziękujemy za życzliwość i życzymy  wielu sukcesów w kierowaniu Ośrodkiem.

 

  •  Szkolimy (się).

 

30 listopada br. w siedzibie UDT Oddział Kraków odbyła się konferencja poświęcona środkom ochrony indywidualnej w strefach zagrożenia wybuchem zorganizowana przez portal Kultura Bezpieczeństwa i miesięcznik „Praca i Zdrowie”.

Zaprezentowano sposób prowadzenia oceny ryzyka, oparty o wytyczne metody SCC, preferującej zachęcanie pracownika wykonującego pracę w strefie zagrożonej wybuchem do używania narzędzi bezpiecznych i środków ochronnych. Paweł Szczepański – Prezes ES CONSULTING omówił zasady oceny ryzyka sporządzanej „w ostatniej chwili przed pracą” dla tego typu prac. Przedstawiono przykładowe listy kontrolne do rozmów z pracownikami przygotowywanymi do wykonywania prac w strefach (prac szczególnie niebezpiecznych w rozumieniu krajowego rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp).

Podczas konferencji dokonano analizy wypadków, które miały miejsce na przykładowych stanowiskach pracy w strefach zagrożonych wybuchem. Omówiono najczęstsze okoliczności i przyczyny tych wypadków. Spośród najczęstszych przyczyn wymieniono: brak lub niewłaściwe procedury wykonywania pracy, niska kultura bezpieczeństwa pracowników, który powierza się zadania (brak podstawowej wiedzy i świadomości zagrożenia), nieprzestrzeganie procedur przekazanych podczas instruktażu stanowiskowego bhp (ustaleń zawartych w instrukcjach bhp i ocenie ryzyka) i brak nadzoru osób kierujących pracami.

W formie prezentacji zobrazowano konsekwencje złej organizacji prac w strefach zagrożonych wybuchem i konieczne działania naprawcze mające na celu eliminowanie wypadków.

Przedstawiciel firmy FILTER SERVICE zaprezentował sprzęt ochronny dróg oddechowy; filtrujący i izolujący oraz zestawy ochronne.

Przedstawiciel firmy BATA zademonstrował obuwie i skarpety gwarantujące bezpieczną pracę w strefach zagrożonych wybuchem.

 

 

 

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.