Bezpłatny kurs obejmujący dopuszczone przez prawo odstępstwa od powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie czasu prowadzenia, przerw i odpoczynków kierowców.

14 lipca 2014 | Bez kategorii

Z przyjemnością informujemy, iż w ramach współpracy naszego Stowarzyszenia z Kancelarią Prawną Viggen Sp.j. oraz Stowarzyszeniem Najlepsza Droga – od jakiegoś już czasu nasi członkowie, a teraz także czytelnicy strony internetowej www.siprp.pl – mają możliwość zapoznania się z cyklem wykładów na temat dopuszczonych przez prawo odstępstw od powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie czasu prowadzenia, przerw i odpoczynków kierowców. I dodajmy – zupełnie za darmo !

kancelariaAutorem wykładów jest Mariusz Miąsko, Prezes Kancelarii Prawnej Viggen Sp. j. praktyk, jeden z największych znawców prawa transportowego zarówno krajowego jak i unijnego.

 

Nie tak dawno mieliśmy przyjemność zapraszać na wykład Mariusza Miąsko wygłoszony na zebraniu Katedry Prawa Pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Warto przypomnieć, że niedawno, dzięki jego determinacji, w trybie ekstraordynaryjnym wprowadzono w Polsce w życie znowelizowaną i „zapomnianą” przez przynajmniej dwa ministerstwa konwencję AETR, co wybawiło z licznych kłopotów m.in. organy egzekwujące prawo. …..

 

Udostępniony cykl wykładów ma formę audiobooka (format mp3). Każdy z gości naszej strony internetowej może bezpłatnie otrzymać jego pełną wersję – po przesłaniu wniosku i swojego adresu mailowego na adres zarządu naszego Stowarzyszenia: zarzad@siprp.pl. Audiobook udostępniany przez nas przeznaczony jest oczywiście do użytku prywatnego, bez prawa jego dalszego rozpowszechniania.

 

imagesJak pisze we wstępie, nieco poetycko, Autor – jego celem jest to, aby spojrzeć na prawo jak na monetę, która ma dwie strony, albo jak na drogę na której pojazdy poruszają się w przeciwnych kierunkach. Po jednej stronie znajdują się uregulowania nakładające na nas wszystkich obowiązki, po drugiej te przepisy, które zwalniają nas z odpowiedzialności. A z naszej strony należałoby dodać – które pozwalają na nie łamanie przez obywateli przepisów prawa.

 

Jak się możemy dowiedzieć z audiobooka – spektrum tych wyjątków w zakresie prawa transportowego jest bardzo szerokie: od prawa międzynarodowego i europejskiego (jak art. 12 Rozporządzenia 561/2006 WE, czy art. 9 konwencji AETR), prawa krajowego (jak art. 92b ustawy o transporcie drogowym), poprzez stanowiska ETS, wytyczne GITD oraz casusy zwane w środowisku specjalistów regułami (np. „reguła 1 minuty”, czy „reguła 7 godziny”).

 

Nie stój nie czekaj! Jeżeli nie chcesz się cofać w rozwoju – skorzystaj z tej niepowtarzalnej okazji. Tego nie usłyszysz na rutynowych, nudnych szkoleniach. Zarówno Autor jak i my – będziemy bardzo wdzięczni za wszelkie uwagi, pozwalające udoskonalić to wydawnictwo. Prosimy o przesyłanie swoich „recenzji” na adres: zarzad@siprp.pl lub siprp@onet.pl.

 

 

do pobrania –

 

aktualizacja – 25.07.2014r.

 

Szanowni goście www. siprp.pl

 

Z uwagi na znaczną objętość audiobooka z cyklem wykładów na temat dopuszczonych przez prawo odstępstw od powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie czasu prowadzenia, przerw i odpoczynków kierowców – wnioski o jego udostępnienie zostaną zrealizowane „hurtem”  najprawdopodobniej  dopiero po upływie wskazanego w komunikacie terminu, tj. 31.07.2014 r. 

 

Informujemy, że materiał ten jest objęty prawa autorskimi z ograniczoną zgodą na jego nieodpłatne udostępnienie czytelnikom naszej strony internetowej, którzy prześlą do SIPRP deklarację z zobowiązaniem, iż przyjmują do wiadomości prawa autorskie i własnościowe utworu, i że będą go wykorzystywać wyłącznie do użytku prywatnego, bez prawa jego dalszego rozpowszechniania. 

 

Deklaracje takie (jeżeli nie zawiera ich treść kierowanego wniosku) przesyłane są do zaakceptowania wszystkim wnioskodawcom, z prośbą o potwierdzenie przyjęcia ich do wiadomości do 31.07.2014 r.


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.