Bogdan Drzastwa i Andrzej Kwaliński – nowymi zastępcami głównego inspektora pracy.

26 listopada 2017 | Bez kategorii

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, po wyrażeniu pozytywnej opinii przez Radę Ochrony Pracy, powołał z dniem z dniem 23 listopada 2017 r. inspektorów pracy  Bogdana Drzastwę i Andrzeja Kwalińskiego na stanowiska zastępców głównego inspektora pracy. ….

Bogdan Drzastwa, magister inżynier rolnictwa, inspektor pracy. Jest absolwentem Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Szczecinie. Posiada ponad 35-letni staż pracy. Przez ponad 9 lat pracował w PGR w Budzistowie, gdzie od strony praktycznej poznał zagrożenia związane z pracą w rolnictwie, co ułatwiło identyfikację  zagrożeń i ocenę ryzyka zawodowego z perspektywy inspektora pracy. W 1992 r. został zatrudniony w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Koszalinie, a od 1999 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Szczecinie. W 1993 r. uzyskał uprawnienia inspektorskie i od tego realizował zadania związane z wykonywaniem i nadzorowaniem czynności kontrolnych na stanowiskach: inspektora pracy, starszego inspektora pracy, a od 2002 r., po uzyskaniu tytułu specjalisty w zakresie bhp w zakładach opieki zdrowotnej – starszego inspektora specjalisty. W 2005 r. awansował na stanowisko nadinspektora pracy. Od 2007 r. do 2013 r. pełnił funkcję nadinspektora pracy – kierownika Oddziału w Koszalinie. W marcu 2017 r. Główny Inspektor Pracy powierzył mu obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy. Od 2011 r. sprawuje funkcję biegłego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy Sądzie Okręgowym w Koszalinie.

Andrzej Kwaliński posiada wyższe wykształcenie w dziedzinie elektrotechniki i elektroenergetyki. W 1983 r. ukończył studia na Politechnice Świętokrzyskiej, uzyskując tytuł inżyniera elektryka. Legitymuje się 42-letnim stażem pracy. Od 32 lat jest związany zawodowo z Państwową Inspekcją Pracy. W urzędzie został zatrudniony 1 marca 1985 r., początkowo w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Kielcach, w oddziale w Radomiu, a od 1 stycznia 1999 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie. Uprawnienia inspektorskie uzyskał w 1985 r. W latach 2006-2008 pełnił funkcję Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie. Od 2009 r. do 2017 r. był zatrudniony na stanowisku nadinspektora pracy. Od czerwca 2016 r. kierował Okręgowym Inspektoratem Pracy w Warszawie.

 

Zarząd Główny SIPRP składa obu Panom serdeczne gratulacje i życzy wielu sukcesów !

 

źródło – www.pip.gov.pl , rop.sejm.gov.pl

 

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.