Budżet! Petycja SIPRP oraz pismo Komisji Krajowej ZZ PPIP w Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

20 listopada 2013 | Bez kategorii

indeksInformujemy, że po uchwaleniu w dniu 8.11.2013 r. przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej – pracę nad tą ustawą zaczyna Senat RP. Marszałek Senatu zdecydował o skierowaniu ustawy do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych i posiedzenie tej Komisji odbędzie się w dniu 21.11.2013r.

 

Kontynuując nasze dotychczasowe działania, a także chcąc wspomóc inicjatywy  mające przynajmniej zatrzymać niepokojące trendy wynikłe z wielokrotnie omawianej już i brzemiennej w skutki decyzji byłego Głównego Inspektora Pracy Tadeusza Jana Zająca –  Zarząd Główny Stowarzyszenia Inspektorów pracy Rzeczypospolitej Polskiej skierował do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP  petycję o zapewnienie odpowiednich regulacji prawnych w ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej  (druk senacki 485), czyli w tzw. ustawie okołobudżetowej. …

  

 W petycji wymieniamy przede wszystkim nowe zadania, jakie  w ostatnich latach nałożył na Państwową Inspekcję Pracy ustawodawca bez zapewnienia odpowiednio zwiększonego budżetu, a także negatywne skutki dla naszej instytucji dalszego „zamrożenia” funduszu płac. Konsekwentnie podkreślamy, że za zwiększeniem obciążeń PIP nowymi zadaniami powinny iść w parze odpowiednio zwiększone środki na ich właściwą realizację.

 

Do skierowania tej kolejnej już petycji skłoniła nas pozytywna opinia z dnia 23.10.2013r  sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej o rządowym projekcie ustawy budżetowej na 2014 r. w części 12 – Państwowa Inspekcja Pracy, a także pozytywne opinie niektórych posłów – członków Komisji Finansów Publicznych wygłoszone w dniu 5.11.2013 r. przy okazji rozpatrywania projektu budżetu PIP na 2014 r.

 

Obecnie jedynie wniesienie przez Senat stosownej poprawki do ustawy okołobudżetowej umożliwi w ramach dalszych prac parlamentarnych przyjęcie budżetu PIP na 2014 r.   w wysokości zaproponowanej przez Głównego Inspektora Pracy. A do tego konieczne jest pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, o co właśnie występujemy.

 

Petycję przesłaliśmy do wiadomości Prezydium Senatu i wszystkich Senatorów, Komisji Finansów Publicznych oraz Głównego Inspektora Pracy.  

 

Informujemy także, iż do Senatu wpłynęło również pismo Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy w którym m.in. napisano: […] zasadnym jest wyłączenie w roku 2014 Państwowej Inspekcji Pracy  spod rygorów  „ustawy okołobudżetowej”, co byłoby zgodne z duchem postanowień , nie tylko Konstytucji RP, lecz także ratyfikowanej w 1997 roku Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy  nr 81 dotyczącej Inspekcji Pracy w Przemyśle i Handlu,  która  w art. 6  stanowi: „Personel Inspekcji Pracy będzie składał się z urzędników publicznych, których status i warunki służby zapewniają stałość zatrudnieni. Zwracamy się zatem […] o zgłoszenie stosownej poprawki do „ustawy okołobudżetowej”, umożliwiającej  uchwalenie budżetu Państwowej Inspekcji Pracy  na rok 2014 w kształcie zaproponowanym przez Głównego Inspektora Pracy, a uwzględniającym wzrost wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników”

 

Wszystkich naszych czytelników zachęcamy do zapoznania się z treścią obu dokumentów dostępnych  na stronie Senatu RP:

 

http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/komisje/2013/kbfp/opinie/127_9.pdf

 

http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/komisje/2013/kbfp/opinie/127_5.pdf  .

 

Cóż,  gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo……

 

aktualizacja – 21-22.11.2013r.

 

link do transmisji z posiedzenia Komisji  z 21.11.2013r.- http://senat.atmitv.pl/SenatConsole/TransmissionArchiveItem.go?code=8KBFP1271

 

Komisja rekomenduje Senatowi, by uchwaloną przez Sejm na posiedzeniu w dniu 8 listopada 2013 r. ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej przyjąć bez poprawek.

 

link do stanowiska Komisji – http://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/5371/druk/485a.pdf


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarze 52 do wpisu “Budżet! Petycja SIPRP oraz pismo Komisji Krajowej ZZ PPIP w Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.”

 • 1 Olek napisał(a):

  Trzeba przyznać, że w tym roku związki stanęły na wysokosci zadania, bo i MK NSZZ SOLIDARNOŚĆ przy PIP też wystąpiła z odważną petycją do Marszałka Senatu i Komisji Budżetu oraz Finansów Publicznych http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/komisje/2013/kbfp/opinie/127_23.pdf

 • 2 obserwator napisał(a):

  I super tylko trochę późnawo. Mam wrażenie że Solidarność, nawet przez kontakt z Przewodniczącym Dudą mogla by coś zawalczyć.
  Ale chwała i za to. Wcześniej tego nie było.
  Jak widać środowisko inspektorskie jest w stanie się zintegrować. Miejmy nadzieję, ze winnych sprawach również.
  Widać tu ważne wyzwanie dla siprp, które staje się swego rodzaju „think tankiem” w instytucji. Nie zrażajcie się. Powodzenia !!!!