Budżet! Petycja Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej do Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP.

12 listopada 2013 | Bez kategorii

 

przemowienie_budzetowe_2012-fullOd jakiegoś już czasu trwają prace parlamentarne nad budżetem państwa na 2014 r., których skutkiem będzie również uchwalenie budżetu Państwowej Inspekcji Pracy.  Propozycja zgłoszona przez Głównego Inspektora Pracy zwiększenia budżetu o ok. 23 mln zł. w stosunku do roku obecnego (link do publikacji prasowej z 17.09.2013r. http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/koniec-kryzysu-dla-wladzy-na-pewno_355122.html )  uwzględnia zarówno rzeczywiste potrzeby, jak i skutki znanej już chyba wszystkim decyzji sprzed kilku już lat o dobrowolnym zrzeczeniu się przez PIP regulacji wynagrodzeń  ustalonych dla całej sfery budżetowej.  …..

 

 

Jaki budżet ostatecznie zostanie uchwalony zadecyduje oczywiście Parlament,  lecz kluczowe jest stanowisko Komisji Finansów Publicznych – uprawnionej do wprowadzenia odpowiednich poprawek do procesowanego już projektu ustawy okołobudżetowej na 2014 r.

 

Chcąc wspomóc działania mające przynajmniej zatrzymać niepokojące trendy wynikłe  z omawianej już i brzemiennej w skutki decyzji byłego Głównego Inspektora Pracy –  Zarząd Główny Stowarzyszenia Inspektorów pracy Rzeczypospolitej Polskiej skierował do Komisji Finansów Publicznych petycję o zapewnienie odpowiednich regulacji prawnych w ustawie budżetowej na 2014 r. (druk sejmowy 1779)  oraz w ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej  (druk sejmowy 1788) czyli w tzw. ustawie okołobudżetowej – tak aby zapewnić wydatki (w tym wielkość wynagrodzeń) Państwowej Inspekcji Pracy w wysokości gwarantującej efektywne i zgodne z oczekiwaniami społecznymi wypełnianie zadań ustawowych.

 

Petycję skierowaliśmy także do wiadomości Prezydium Sejmu, Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP – licząc na  jej poparcie. Jest to już kolejne nasze wystąpienie w tej sprawie – wcześniej kierowaliśmy także pisma do  Marszałka Sejmu, Ministra Finansów i Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

Już kolejny rok podejmujemy bardzo drażliwy temat „samozamrożonych” wynagrodzeń inspektorów pracy Państwowej Inspekcji Pracy. Czy coś udało się w tej materii osiągnąć? Na pewno udało się przekazać konkretną informację o problemie do Komisji Sejmowych i odrębnie do wielu posłów i senatorów. Staramy się wpływać także na ton publikacji medialnych (na razie żaden poważny tytuł  nie donosi, tak jak w zeszłym roku o „świętych krowach”), a także solennie dziękować parlamentarzystom szczególnie aktywnie zaangażowanym w sprawę, wśród których nie sposób nie wymienić Senatora Jana Rulewskiego ( http://www.janrulewski.pl/archiwum/podziekowanie-od-stowarzyszenia-inspektorow-pracy-rp), a także Posłów Jana Łopatę i Jarosława Piętę. Uaktywniliśmy szeroko rozumiane środowisko. Cóż, na tym nasza rola jako jednego z reprezentantów środowiska inspektorów pracy w zasadzie się kończy.

 

Reszta w rękach posłów oraz senatorów, i pominąwszy jak skończy się parlamentarna debata (z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością przypuszczać niestety można, że tak jak w roku poprzednim) – ważne jest zaangażowanie całego środowiska i jego uaktywnienie. Doceniamy oczywiście działania podejmowane (co nie ma precedensu w przeszłości) – przez Komisję Krajową Związku Zawodowego Pracowników PIP, która wystąpiła z pismem w przedmiotowej sprawie do Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych prof. Dariusza Rosatiego. Jesteśmy przekonani, że przy dalszym zaangażowaniu wszystkich, którym leży na sercu funkcjonowanie systemu nadzoru nad warunkami pracy w Rzeczypospolitej Polskiej – możemy założony cel osiągnąć.  

 

Cóż,  gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo

 

Wszystkich naszych czytelników zachęcamy do zapoznania się z treścią petycji

petycja_SIPRP_str1 petycja_SIPRP_str2petycja_SIPRP_str3


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.