„Czekając na otwarte rządy” – konferencja Fundacji im. Stefana Batorego.

12 października 2015 | Bez kategorii

źródło - http://bazy.ngo.pl/files/logo/102443.jpg

 

Od Fundacji im. Stefana Batorego, Koalicji na Rzecz Otwartego Rządu i Obywatelskiego Forum Legislacji otrzymaliśmy zaproszenie na konferencję na temat standardów dostępu do informacji publicznej, włączania obywateli w procesy decyzyjne, jakości procesu legislacyjnego oraz przeciwdziałania korupcji.

 

 

Podczas konferencji przedstawione zostaną wyniki monitoringu otwartości ministerstw dotyczącego wspomnianych kwestii. Elementem konferencji będzie również prezentacja wniosków z monitoringu realizacji przepisów Regulaminu pracy Rady Ministrów w obszarze dotyczącym organizacji konsultacji publicznych oraz omówienie odpowiedzi komitetów wyborczych na pytanie dotyczące sposobu uregulowania konsultacji publicznych. Przedstawiciele partii startujących w wyborach zostali poproszeni o odniesienie się do wyników monitoringu i zaprezentowanie opinii publicznej pomysłów swoich ugrupowań dotyczących poprawy jakości rządzenia.

 

Konferencja odbędzie się w dniu 15 października br. w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego, przy ul. Sapieżyńskiej 10a w Warszawie (sala im. Jerzego Turowicza).

 

W załączeniu Program konferencji


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.