Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla wieloletnich inspektorów pracy.

06 sierpnia 2021 | Bez kategorii

 

Już tylko podpis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz publikacja w Dzienniku Ustaw dzieli nas od nowego uprawnienia jakie wynika z dodanego do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy art. 52a. Zgodnie z tym przepisem „Inspektorowi pracy zatrudnionemu w Państwowej Inspekcji Pracy na stanowisku określonym w art. 38 ust. 2 przez okres nie krótszy niż 10 lat przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 6 dni roboczych, a po 20 latach pracy – w wymiarze 12 dni roboczych.” ….

 

 

Przypomnijmy, projekt ustawy (druk sejmowy nr 1088) został przygotowany przez sejmową Komisję do Spraw Petycji w odpowiedzi na petycję nr BKSP-145-IX-60/20 skierowaną do Sejmu przez Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. Marszałek Sejmu, w dniu 14 kwietnia 2021 r., skierowała projekt ustawy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 6 lipca 2021 r. Komisja wniosła o jego uchwalenie bez poprawek (druk sejmowy nr 1367). Drugie czytanie projektu ustawy miało miejsce na 34. posiedzeniu Sejmu w dniu 7 lipca 2021 r.  Wobec braku wniosków legislacyjnych niezwłocznie przystąpiono do trzeciego czytania. Sejm uchwalił ustawę na 34. posiedzeniu w dniu 8 lipca 2021 r., a w kolejnym dniu ustawa ta trafiła do Senatu.  Komisja Rodziny Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP na posiedzeniu w dniu 20 lipca 2021 r. rekomendowała Senatorom przyjęcie tej ustawy bez poprawek. W dniu 6 sierpnia 2021 r. Senat podjął uchwałę o nie wniesieniu poprawek do przyjętej przez Sejm ustawy. Co prawda dodany do ustawy art 52a zacznie formalnie obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2022 r., ale wydaje się, że po dzisiejszym rozstrzygnięciu  Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  dodatkowy urlop dla wieloletnich inspektorów pracy niebawem stanie się faktem.

 

Korzystając z okazji, wyrażamy serdeczne podziękowanie wnioskodawcom oraz wszystkim, którzy bardziej lub mniej angażowali się w sprawę i wspierali inicjatywę na poszczególnych etapach procedowania petycji, a następnie projektu ustawy.

 

Kto wie może kolejna petycja wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom respondentów uczestników sondażu SIPRP i dotyczyć będzie wprowadzenia zadaniowego systemu czasu pracy dla inspektorów pracy.

 

aktualizacja – 29.08.2021 r.

 

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1529


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.