Działamy, działamy…..

19 listopada 2011 | Bez kategorii

Realizując cele statutowe Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, skierowaliśmy do Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu RP, Kancelarii Senatu RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP, wybranych Ministrów oraz do Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP  uprzejmą prośbę o uwzględnianie naszej organizacji w gronie podmiotów, od których organy te uzyskują stanowisko niezbędne dla tworzenia norm prawnych dotyczących problematyki ochrony pracy lub działalności inspektorów pracy Państwowej Inspekcji Pracy.


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.