II Zjazd Sprawozdawczy Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Nr 15 NSZZ „SOLIDARNOŚĆ 80” w Państwowej Inspekcji Pracy.

17 marca 2016 | Bez kategorii

Na naszej stronie internetowej tradycyjnie zamieszczamy relacje z ważnych wydarzeń w życiu organizacji  skupiających pracowników naszego urzędu, a szczególnie o podjętych przez różne gremia uchwałach i innych istotnych akcjach i działaniach.

 

logo-page-001Z przyjemnością informujemy, że w dniu 5 marca 2016 r. w pięknym podlubelskim Chełmie odbył się II Zjazd Sprawozdawczy MOZ Nr 15 NSZZ „SOLIDARNOŚĆ 80” w Państwowej Inspekcji Pracy. Przyjęte zostało sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe  przewodniczącego i skarbnika MOZ Nr 15, władzom statutowym udzielono absolutorium.

 

Zjazd  podjął uchwały zobowiązujące władze statutowe związku  do następujących działań:

 1. Podjęcie starań o wydzielenie z ZFŚS w okręgowych inspektoratach pracy objętych działaniem MOZ nr 15 puli środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów z tytułu uczęszczania dzieci pracowników do żłobków i przedszkoli oraz uwzględnienia polityki prorodzinnej w ramach zakładowych funduszy świadczeń socjalnych.
 2. Wystąpienie do głównego inspektora pracy o uchylenie obecnie obowiązującego zarządzenia w sprawie systemu ocen bieżących.
 3. Opracowanie propozycji zmian w systemie awansu i doskonalenia zawodowego pracowników PIP oraz określenie granic czasowych dla uzyskania awansu zawodowego.
 4. Podjęcie działań w celu wykorzystania środków przeznaczonych na podwyżki i awanse w kierunku zniwelowania nieuzasadnionych dysproporcji w wysokości wynagrodzeń osób wykonujących pracę w jednakowych warunkach i o jednakowej wartości. ……

 

Jak można się przekonać, w sferze programowej nasze organizacje łączy bardzo wiele. Koleżankom i kolegom z MOZ Nr 15 „Solidarność 80” w PIP życzymy wielu sukcesów w ich działalności społecznej i efektów skutkujących poprawą warunków pracy i wynagradzania wszystkich pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.

 

herbBardzo dziękujemy za zaproszenie na Zjazd także przedstawiciela Zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej. Wydarzenie to było bardzo pouczające, bo poza obszarem  merytorycznym Zjazdu można było naocznie się przekonać, że Polska to duży i wspaniały kraj, a poza Warszawą, czy Krakowem ma wiele innych pięknych miast, w których działają jednostki organizacyjne naszego urzędu, i w każdym z tych miejsc mieszkają mądrzy, przyjaźni i działający dla dobra wspólnego ludzie. I to oni stanowią główny kapitał naszej instytucji, pozwalający z optymizmem myśleć o sprostaniu wyzwaniom jakie stoją przez Państwową Inspekcję Pracy.

 

Link do relacji na stronie S’80 – http://www.solidarnosc80.org.pl/

PS.

Wskazując na to co łączy nas wszystkich, przypominamy przy tej okazji także nasze sprawozdanie z VI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy , który odbył się w Łodzi w maju 2012r. oraz podjęte wówczas uchwały –

Link do publikacji z 14.05.2012 r.

 

Koleżanki i kolegów z innych związków zawodowych działających w PIP zapraszamy do przesyłania do Redakcji siprp.pl informacji o ich działaniach. Na pewno je in extenso  zamieścimy !


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarze 3 do wpisu “II Zjazd Sprawozdawczy Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Nr 15 NSZZ „SOLIDARNOŚĆ 80” w Państwowej Inspekcji Pracy.”

 • 1 ... napisał(a):

  „określenie granic czasowych dla uzyskania awansu zawodowego” – może mi ktoś wyjaśnić co to oznacza? będzie trzeba mieć jakiś minimalny staż pracy aby kierownik mógł wnioskować o awans?

 • 2 kali napisał(a):

  Już w tej chwili jest taki wymóg wynikający z regulaminu wynagradzania. Tutaj pewnie chodzi o to żeby nie blokować ludziom w nieskończoność awansów.

 • 3 ip napisał(a):

  Odnoszę wrażenie już wypalenia i spodku dynamiki zmian. Może się mylę ale oceny bieżące są papierkiem lakmusowym czy aktualny GIP oddala się od wcześniejszych poglądów. Na razie je wkomponował w oceny okresowe. mam nadzieje że odejście od stałych ocen uwolni nip od pracy w biurze co spowoduje przeprowadzenie znacznej liczby kontroli.