Kolejna interpelacja do głównego inspektora pracy w sprawie braku symboliki państwowej w systemie identyfikacji wizualnej PIP.

11 listopada 2019 | Bez kategorii

Być może Narodowe Święto Niepodległości z okazji którego instytucje państwowe, ale także różne inne instytucje i po prostu obywatele Rzeczypospolitej Polskiej z czcią i dumą eksponują barwy i symbole narodowe nie jest najlepszym momentem na informowanie o kolejnej interpelacji do głównego inspektora pracy skierowanej w sprawie tak oczywistej, jak brak symboliki państwowej w systemie identyfikacji wizualnej PIP.

 

Ale sytuacja jest szczególna, kończy się właśnie VIII kadencja Sejmu, któremu PIP podlega, a już nazajutrz odbędzie się pierwsze posiedzenie Sejmu IX kadencji oraz Senatu X kadencji. W ciągu najbliższych miesięcy spodziewać się można wejścia Państwowej Inspekcji Pracy w sferę zainteresowań nowych posłów, także w składzie nadzorującej PIP sejmowej Rady Ochrony Pracy również zajść muszą istotne zmiany. ……

Korzystając z tej okazji – wszystkim Posłom i Posłankom oraz Senatorom, którzy zaangażowali się w sprawy ochrony pracy (a także w sprawy PIP) składamy niniejszym wyrazy szacunku i podziękowań, a  wszystkim parlamentarzystom Sejmu IX kadencji i Senatu X kadencji życzymy sukcesów w służbie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

„(…) moje zdziwienie budzi uporczywy brak eksponowania godła Rzeczypospolitej Polskiej na stronie internetowej PIP oraz brak stosowania wizerunku orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej na drukach używanych przez inspektorów pracy – mających przecież status organu PIP. Jest to rażące zaniedbanie w formach działania i dokumentach kierowanej przez Pana instytucji, niejednokrotnie starającej się nawiązywać do tradycji II Rzeczypospolitej i to mimo deklaracji zawartej w otrzymanej od Pana odpowiedzi znak GG-495-710-6-6/18 z dnia 12 grudnia 2018 roku. (…)”

 

link do pełnej treści wystąpienia  – http://poselbrynkus.pl/?p=11537

 

aktualizacja – 13.11.2019 r.

 

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.