Komunikat

15 marca 2012 | Bez kategorii

 

Celem zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  oraz sfinalizowania starań o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego przez zmiany w Statucie  zgodne z Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie z dnia 16.02.2012r. znak KR-XI Ns-Rej. KRS 328/12/160,  Zarząd Główny Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej informuje o zwołaniu w Krakowie, Plac Szczepański 5, na dzień 18.04.2012 r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Porządek  obrad  przewiduje: głosowania  nad projektami uchwał w sprawie  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz zmiany Statutu i sprawy bieżące. Projekty  uchwał dotyczących zmian w Statucie oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego – prześlemy z wyprzedzeniem wszystkim członkom SIPRP drogą mailową.


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.