Konferencja „Labor Omnia Vincit”. Wystąpienie Prezesa SIPRP „Mobbing, przemoc i dyskryminacja w miejscu pracy. Jak nie stać się ofiarą?”

13 czerwca 2014 | Bez kategorii

Informujemy, iż wystąpienie Prezesa naszego Stowarzyszenia Leszka Rymarowicza  przewidziane jest zaraz po spotkaniu z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej – Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, około godziny 10.00 w Centrum Dydaktycznym U-2 (największa sali wykładowa AGH).

 

Tematem wystąpienia będzie: „Mobbing, przemoc i dyskryminacja w miejscu pracy. Jak nie stać się ofiarą?”. Prezes SIPRP, dr Leszek Rymarowicz ma zamiar podzielić się ze słuchaczami naszymi doświadczeniami z kontaktów z ofiarami mobbingu, dyskryminacji i molestowania, a zwłaszcza postara się odpowiedzieć na pytanie, jak nie stać się ofiarą tych patologicznych zjawisk w miejscu pracy, szczególnie u progu kariery zawodowej. A jak już się nam to przydarzy – to co powinniśmy i możemy wówczas zrobić.

W ramach części interaktywnej przewidziana jest część doświadczalna z wykorzystaniem m.in. pięciokilogramowego młota i kasku ochronnego. Na stronie głównej Konferencji pojawiła się notatka o naszym Stowarzyszeniu, a nasze logo znalazło się na zaszczytnym miejscu i w bardzo dobrym towarzystwie.  …..

 

Konferencja Labor Omnia Vincit – Zdjęcia 

 

Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej działa na rzecz lepszego stanowienia i egzekucji prawa pracy. Próbuje na przykład (również przez instytucje Sejmowe) doprowadzić do likwidacji nierównego traktowania przez prawo osób zatrudnionych na podstawie różnych rodzajów umów i w różnych obszarach rynku pracy. Aktywnie uczestniczy w pracach nad ustawą o petycjach, która daje obywatelom możliwość lepszego wglądu w działania władzy publicznej czy też w opracowywaniu założeń ustawy o prawnej ochronie „whistleblowerów”, czyli osób sygnalizujących nieprawidłowości w miejscu pracy. Walczy z biurokracją i bezdusznością prawa. Jest inicjatorem podjęcia prac nad możliwą do zastosowania w polskich warunkach procedurą ergonomicznej oceny oprogramowania komputerowego, które jest przecież podstawowym „narzędziem pracy” większości zatrudnionych. W realizacji swoich celów statutowych współpracuje m.in. z Fundacją im. Stefana Batorego, Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego, Instytutem Spraw Publicznych, Stowarzyszeniem „Watchdog”, Polskim Towarzystwem Ergonomicznym, ale także z Duszpasterstwem „Talent”. Stowarzyszenie stoi na straży pamięci o ludziach dobrze zasłużonych dla świata pracy – przywróciło pamięci publicznej postać przedwojennego Głównego Inspektora Pracy (1919-1939), Mariana Klotta de Heidenfeldt, którego grobowiec znajduje się na Cmentarzu Rakowickim.

 

Miło nam również powiadomić, iż połączyliśmy siły z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie, i w czasie Konferencji prowadzić będziemy wspólne stoisko, na którym otrzymać będzie można liczne wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy.

 

do pobrania:

 

link do programu Konferencji Labor Omnia Vincit 2014


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.