Koniec obowiązku tworzenia przez inspektorów pracy tzw. „metryk spraw administracyjnych”. Biurokracja chyba jest jednak reformowalna.

30 lipca 2017 | Bez kategorii

 

Z satysfakcją informujemy członków, sympatyków a nade wszystko krytyków naszego Stowarzyszenia, że trwająca pięć lat akcja SIPRP (a także kierownictwa GIP), dotycząca wyłączenia inspektorów pracy PIP ze zbędnego biurokratycznego obowiązku tworzenia tzw. „metryk spraw administracyjnych” – spowodowała pozytywną reakcję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji…….

 

 

Zgodnie z zapowiedzią, o której informowaliśmy już na naszej stronie internetowej, w projekcie z dnia 7 lipca 2017 r.  rozporządzenia MSWiA w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek metryki sprawy jest wyłączony – w poz 61 wskazano art. 40k ustawy o systemie oceny zgodności, a  w poz. 103 wskazano decyzje wydawane na podst. art. 11 pkt1-4, pkt 6-7 oraz na podst. art. 11a ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Aktualnie projekt ten znajduje się na etapie uzgodnień międzyresortowych  i konsultacji publicznych.

 

 

Prowadzona przez nas przez kilka lat korespondencja zawierała wiele argumentów merytorycznych i „zdroworozsądkowych”, z których przypominamy tylko te ostatnie. Wskazaliśmy np., że „metryki spraw” ułożone jedna na drugą utworzą co roku piramidę wysokości  42 metrów czyli wysokości dwu Kolumn Zygmunta w Warszawie.

 

A że akcja zaczęła się w roku 2012 r. posłużyliśmy się argumentem Euro 2012 – skrupulatnie wyliczyliśmy, że papierem zużytym rocznie na metryki zaścielić można na biało Rynek Starego Miasta w Warszawie oraz 2 stadiony piłkarskie czekające na Euro 2012! …..

 

Oczywiście, życie pokazało, że można tych (wszak już dziesięć) Kolumn Zygmunta jakimś sposobem sprytnie ominąć.  No, ale „sposób” to nie  jest najlepsze w systemie prawnym rozwiązanie. Przepis wszak nadal obowiązuje.

 

Powtarzać więc należy za Owidiuszem „gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo” (kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem), i mieć nadzieję, że kilka pozostałych spraw, które prowadzimy od zarania istnienia naszego Stowarzyszenia (jak np. przywrócenie godła państwowego do identyfikacji urzędu) – da się w końcu jakoś załatwić.  Pozostaje jeszcze oczywiście udanie się po wstawiennictwo św. Rity.

 

Historia naszej „antymetryki” opisana jest m.in. we wpisach z dni: 16.04.2012, 11.07.2012, 14.08.2012 r. oraz późniejszych, do których odszukania zachęcamy.

 

Załącznik: projekt rozporządzenia MSWiA z 7 lipca 2017 r.https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//513/12300603/12446826/12446827/dokument299248.pdf

 

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.