Konwencja Nr 81 MOP vs. ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Ciąg dalszy.

10 września 2013 | Bez kategorii

Pisaliśmy już wielokrotnie o konieczności pełnego uwzględnienia postanowień Konwencji Nr 81 MOP w systemie ochrony pracy w Polsce.  Z mizernym jak na razie skutkiem. Z satysfakcją odnotowujemy więc kolejny artykuł opublikowany w poważnym dzienniku ogólnopolskim,  który w  szeroki obieg publiczny wprowadza informacje zbieżne ze stanowiskiem Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej.

Otóż redaktor Leszek Jaworski w „Rzeczpospolitej” z dnia 6 września  zamieścił publikację pod tytułem „Nie zawsze jest potrzebne wcześniejsze zawiadomienie o kontroli”.

108581832_145152700Zaniepokojony przedsiębiorca zapytał: Prowadzę firmę handlowo-budowlaną. 29 sierpnia 2013 r. została u mnie bez wcześniejszego zawiadomienia przeprowadzona kontrola przez inspektora pracy. Kontrolujący wyjaśnił mi, że czynności zostały przeprowadzone na podstawie Konwencji Nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy, dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu. Czy kontrola ta była legalna? ……

Redakcja odpowiedziała: Tak. Pomimo niezawiadomienia przedsiębiorcy na 7 dni  przed przeprowadzeniem czynności, kontrola była legalna. Zgodnie bowiem z art. 79 ust. 2 pkt 1 ustawy z 2 lipca „2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (dalej „u.s.d.g.”) zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli nie dokonuje się, w przypadku gdy kontrola ma zostać przeprowadzona na podstawie bezpośrednio stosowanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego albo na podstawie ratyfikowanej umowy międzynarodowej.

W dalszym ciągu publikacji zamieszczony jest znany doskonale czytelnikom naszej strony oczywisty wywód o przewadze Konwencji nad przepisami prawa krajowego, oraz co ważne, o zastosowaniu tejże Konwencji w tym konkretnym przypadku firmy handlowo-budowlanej (czyli tak naprawdę usługowej). Przywołany został po raz kolejny omawiany na naszej stronie wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 lipca 2011 r. (sygn. akt I OSK 289/2011), według którego kontrola sprawowana przez Państwową Inspekcję Pracy na podstawie Konwencji nr 81 wyłączona jest spod reżimu uregulowań dotyczących kontroli zawartych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Sprawa wydaje się stawać coraz bardziej oczywista, ale skoro argumenty ad verecundiam  & ad rem nie są wystarczające, mores sunt tacitus consensus populi longa consuetudine inveteratus


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarzy 12 do wpisu “Konwencja Nr 81 MOP vs. ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Ciąg dalszy.”

 • 1 reni napisał(a):

  i co na to GIP? W okręgu katowickim IP idący na kontrolę zakładów, które nie zostały objęte upoważnieniami (rolnictwo, leśnictwo) musi wysłać zawiadomienie o kontroli i wziąć upoważnienie. Życzę dobrego humoru szefowi tego okręgu – wmyśl przysłowia „wolnoć Tomku w swoim domku”

 • 2 Tales napisał(a):

  Do reni – wychodzi na to, że ile okregów tyle modeli kontroli – choć to ten sam kraj i ta sama inspekcja. Ale możesz spać spokojnie – jest jeszcze nadzorująca Państwową Inspekcję Pracy Rada Ochrony Pracy, która na pewno wie co z tym trzeba zrobić i problem ten szybko rozwiąże.

 • 3 reni napisał(a):

  Do talesa – no właśnie wydaje mi się że ROP nie ma pojęcia co robi PIP.

 • 4 Ciekawy napisał(a):

  Z tego co dotychczas było tu publikowane wynika, że Konwencję 81 według opinii Rządu, Ministrów i poczytnych gazet powinno się stosować do kontroli wszystkich bez wyjątku przedsiębiorców,(tak samo uważano w PIP od sierpnia 2004r do początku marca 2009r.), a według GIP-a od marca 2009r. – stosowana jest tylko do do tych z przemysłu i handlu – najwyraźniej ktoś w tej sprawie nie ma racji.

  Czy ktoś może wie i może przedstawić jak to w końcu powinno być z tą Konwencją 81 i zakresem stosowania przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w kontrolach PIP?

 • 5 TEDY napisał(a):

  Witam
  Czy ktoś może mi doradzić czy mam zgodzić sie z pip na kontrolę mimo iż w tym roku miałem juz 30 dni kontroli przez inne instytucję a dodam że jestem mikroprzedsiębiorcą.Proszę o pilną porade .pozdr

 • 6 Tales napisał(a):

  Do TEDY – W świete postanowień Konwencji Nr 81 MOP dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu, która została ratyfikowana przez RP i na mocy postanowień ustawy o PIP inspektor pracy wcale nie musi Cię pytać o zgodę na kontrolę, bo przeprowadza ją z urzędu, czy Ci się to podoba, czy nie i to niezależnie od tego czy jesteś mikroprzedsiębiorcą, czy zatrudniasz kilka tysięcy pracowników. Jeśli czytasz to forum i publikacje stowarzyszenia, to powinnaś wiedzieć, że do kontroli w zakresie prawa pracy i bhp realizowanych przez inspektorów pracy nie mają zastosowania przepisy rozdziału V ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w tym dotyczące łącznego czasu trwania kontroli u przedsiębiorcy. Wynika to wprost z postanowień art 16 Konwencji nr 81 MOP dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu w powiązaniu z postanowieniami Konstytucji RP. Powszechne stosowanie ww. konwencji do wszystkich bez wyjątku kontroli przedsiębiorców potwierdza stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z IV 2010r. oraz opinie Ministrów Gospdarki, a także Pracy i Polityki Społecznej, które to dokumenty zostały opublikowane na stronie SIPRP i można je znaleźć przy użyciu wyszukiwarki.

 • 7 Ciekawy napisał(a):

  Skoro nikt nie zechciał odpowiedzieć na moje poprzednie pytanie to może ktoś znający temat wyjaśni do jakich kontroli nie mają zastosowania postanowienia Konwencji Nr 81.

 • 8 obserwator napisał(a):

  Konwencja 81 nie dotyczy rolnictwa, żeglugi i sfery usług publicznych czyli niezarobkowych albo jak kto woli niekomercyjnych (wojsko, straż, policja, inne służby, urzędy etc.
  Dla dwu pierwszych sfer są oddzielne konwencje, a rozciągnięciu postanowień konwencji nr 81 MOP na usługi niekomercyjne służyć ma słynny protokół dodatkowy.
  Ludzie weźcie się wreszcie ogarnijcie.

 • 9 Ciekawy napisał(a):

  do Obserwatora – ciekawi mnie z czego wynika ta Twoja nowatorska wykładnia podmiotowego zakresu stosowania Konwencji Nr 81 – zastanawiam się do tego doszedłeś? Z tego co kojarzę oficjana wykładnia GIP w tej materii jest inna, bo GIP z jakichś powodów zakazał stosować ją przy kontrolach „zakładów usługowych”. Gdybyś miał rację to przecież nie polecono by inspektorom stosować Konwencję Nr 81 tylko do przemysłu i handlu?

 • 10 obserwator napisał(a):

  Przeczytaj sobie tekst tego protokołu dodatkowego i konwencji o rolnictwie . Z nich właśnie dokładnie to wynika.

 • 11 Munio napisał(a):

  Ja też od dłuższego czasu bezskutecznie staram się odnaleźć w internecie tekst protokołu do Konwencji Nr 81, by zapoznać się z jego treścią,w ten sposób móc zweryfikować te rewelacyjne informacje – może ktoś wskaże link do tekstu protokołu w języku polskim.

 • 12 Ciekawy napisał(a):

  Czy to aby „bezpieczne” dla inspektorów pracy by w podejmowanych działaniach i tworzonych dokumentach powoływać się na przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – jeżeli jak wynika wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 lipca 2011 r. (sygn. akt I OSK 289/2011), przepis ten nie ma zastosowania do PIP? A jak myślicie, czy przełożeni, szefowie Okregów i całej Inspekcji staną w obronie inspektora pracy, któremu ktoś kiedyś wytoczy sprawę i wykorzysta przy tym argument, że przy kontroli (chcąc/nie chcąc) stosował on postanowienia ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, które zgodnie z ww. wyrokiem NSA go nie dotyczą?