Nie bądźmy znów zaskoczeni. Założenia do budżetu na 2013r.

17 czerwca 2012 | Bez kategorii

Rząd

Rząd na posiedzeniu w dniu 12.06.2012r. przyjął założenia do budżetu na 2013 rok. Wynagrodzenia sfery budżetowej mają pozostać zamrożone. Proponuje się podniesienie minimalnego wynagrodzenia do 1600 zł.

założenia do budżetu na 2013r – w zakresie zapisów dotyczących funduszu
wynagrodzeń podsektora centralnego  – akapit 1 str. 9 oraz akapit 3 str. 15.

W przyjętych założeniach do budżetu rząd prognozuje, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrośnie w 2013 r. o 5,6 proc., a w sektorze przedsiębiorstw o 5,7 proc. Płace w sferze budżetowej mają być dalej zamrożone, a emerytury i renty wzrosną o minimalny wskaźnik. Prognozuje się pewne przyspieszenie wzrostu gospodarczego – z 2,5 proc. w tym roku do 2,9 proc. w przyszłym; inflacja zaś spaść do 2,7 proc.

Wynagrodzenia w sferze budżetowej mają pozostać zamrożone. Będzie to już kolejny rok, gdy fundusz płac w sferze budżetowej zostanie zamrożony na poziomie z 2009 r. Urzędnicy mogą dostać ewentualnie niewielkie podwyżki, ale tylko wtedy, gdy uda się zmniejszyć zatrudnienie (fundusz płac jest wtedy dzielony na mniej osób).

Zamrożenie funduszu płac nie obejmuje nauczycieli, sędziów, a w tym roku – także służb mundurowych Zatrudnienie w sferze budżetowej sięgnie w przyszłym roku ok. 542 tys. osób.

Rząd prognozuje też, że zatrudnienie w gospodarce zwiększy się jedynie o 0,6 proc., a stopa bezrobocia wzrośnie do 12,4 proc. (z 12,3 proc. planowanych na 2012 r.). Bez pracy pozostanie 1,9 mln osób.

Przypominamy, iż ze sprawozdania z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych Sejmu  (omówionego na stronie SIPRP w dniu 30.01.2012) – wynika, że realne wynagrodzenie w PIP odpowiada w przybliżeniu poziomowi z roku 1999.  Istotnym aspektem sytuacji jest nie mająca precedensu dobrowolna rezygnacja przez PIP  z planowanej podwyżki płac w budżecie roku 2010.

Czasu na działania jest coraz mniej. Przyglądamy się i chętnie omówimy inicjatywy podejmowane w tym zakresie zarówno przez kierownictwo urzędu jak i partnerów społecznych. Ze swej strony, w imieniu środowiska inspektorów pracy skierujemy w tej sprawie kolejne pismo do Przewodniczącego Rady Ochrony Pracy oraz do Marszałka Sejmu. Liczymy na zrozumienie problemu i jakikolwiek odzew.


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarze 4 do wpisu “Nie bądźmy znów zaskoczeni. Założenia do budżetu na 2013r.”

 • 1 mateo napisał(a):

  No cóż owoce działania poprzedniego i jeszcze obecnego GIP-a będziemy zbierać jak się wydaje jeszcze przez kilka lat. Może by tak zaproponować ministrowi finansów włączenie OIP w struktury PIP i ograniczenie. Jeśli nasze płace są na poziomie roku 1999 to chociażby wskaźnik inflacji – w każdym roku około 5-6% pożarł nasze realne wynagrodzenie. W moim szacunku około 80-90%. Inspektorzy pracy wszystkich okręgów nie śpijcie. Nikt za was sprawy wynagrodzeń nie załatwi.

 • 2 Jacenty napisał(a):

  Jak tak dalej pójdzie to niebawem najmniej zarabiających młodszych inspektorów pracy dogoni podnoszone co roku wynagrodzenie minimalne.

 • 3 Florek napisał(a):

  Może też pisma do owych „partnerów społecznych”? Najpierw do komisji działających w PIP związków zawodowych, o włączenie się do akcji protestacyjnej pracowników sfery budżetowej i wejście w spór zbiorowy. Później – jeśli związki na to pójdą – wspólnie do komitetu protestacyjnego budżetówki, KK NSZZ „S” i Komisji Trójstronnej…

 • 4 Kamil napisał(a):

  Od kilku lat mrożą wynagrodzenie budżetówki, a przecież ceny wszystkiego wciąż rosną i relatywnie zarabiamy coraz mniej.