Niestety… Prima Aprilis 2013 !

02 kwietnia 2013 | Bez kategorii

 Dementujemy niniejszym wszystkie informacje podane na naszej stronie internetowej w dniu 1 kwietnia.

 

I mamy nadzieję że jeszcze przed kolejnym „primaaprilisem” pojawią się one na naszej stronie, w innym zgoła kontekście.

 

Nieprawdą jest jakoby… podjęto decyzję, iż od dnia 1 kwietnia 2013 r. zmianie ulegnie dotychczasowe stanowisko inspekcji pracy w sprawie podmiotowego zakresu stosowania konwencji Nr 81 dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu oraz że konwencję stosować się będzie wobec wszystkich pracodawców, przedsiębiorców i innych podmiotów podlegających polskiemu systemowi inspekcji pracy, nie tak jak dotychczas, w zakresie obejmującym jedynie zakłady przemysłowe i handlowe.

 

Nieprawdą jest jakoby… związkom zawodowym udało się …wynegocjować zlikwidowanie ilościowych mierników pracy inspektorów pracy, w związku z powyższym od 1 kwietnia 2013 r., 75% kontroli przeprowadzanych będzie w zespołach dwuosobowych.

 

Prawdą jest niestety … że czyniło by to zadość postulatom zwiększenia bezpieczeństwa osobom przeprowadzającym kontrolę i zwiększyło obiektywizmu kontroli.

 

Nieprawdą jest jakoby… w związku z tym obowiązywał będzie zadaniowy system czasu pracy, zaś osoby zajmujące się dotychczas obsługą systemu „Navigator” i nadzorujące czas pracy inspektorów – skierowane zostaną do wsparcia działalności merytorycznej.

 

Nieprawdą jest jakoby… Rada Obrony Pracy uchwaliła, iż od 1 kwietnia 2013 r. wszelkie stanowiska kierownicze w inspekcji obsadzane będą na drodze konkursu i na z góry określoną kadencję, oraz że odwołanie okręgowych inspektorów możliwe będzie tylko w określonych przez prawo przypadkach.

 

Prawdą jest niestety… że służyło by to wzmocnieniu niezależności inspekcji, zminimalizowaniu wpływów politycznych na szczeblu lokalnym oraz realizacji polityki antykorupcyjnej w urzędzie.

 

Nieprawdą jest jakoby… w perspektywie kilku lat inspektorzy pracy włączeni zostaną w skład Korpusu Służby Cywilnej.

 

Nie wiemy natomiast, bo pewnie nikt go o to jak na razie nie pytał… czy Minister Finansów zadeklarował, iż z uwagi na przejęcie przez inspekcję pracy dodatkowych obowiązków, przy dobrowolnym zrzeczeniu się jakichkolwiek podwyżek – w przyszłorocznej ustawie okołobudżetowej inspekcja zostanie uwzględniona w gronie podmiotów, których nie obejmie tzw. zamrożenie wynagrodzeń.

 

A może obywatelską petycję w tej sprawie powinno do Premiera skierować właśnie Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej ???


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Jedna odpowiedź do wpisu “Niestety… Prima Aprilis 2013 !”

  • 1 florek napisał(a):

    Tylko ostrożnie z tą petycją, bo można ten postulat („w przyszłorocznej ustawie okołobudżetowej inspekcja zostanie uwzględniona w gronie podmiotów, których nie obejmie tzw. zamrożenie wynagrodzeń”) czytać w dwie strony, tzn.: nie objęcie inspekcyjnych wynagrodzeń tzw. zamrożeniem, może równie dobrze pozwolić na ich wzrost, jak i ich obniżenie… Trzeba to sformułować jednoznacznie.