Relacja z Walnego Zebrania Członków SIPRP

21 grudnia 2011 | Bez kategorii

Na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej  w dniu 21.12.2011 zostały podjęte uchwały o zmianie niektórych postanowień statutu Stowarzyszenia. Wprowadzono m.in. regulacje usprawniające pracę Walnego Zebrania, Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej oraz ułatwiające zakładanie oddziałów – dopuszczając jego utworzenie już od 15 członków. Ponadto wprowadzono do statutu zapisy przygotowujące Stowarzyszenie do uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego i wprowadzono zmiany porządkowe.  Jednolity tekst statutu zostanie opublikowany na stronie www po sądownym zatwierdzeniu zmian. Ponadto Prezes Zarządu Głównego – Pan Leszek Rymarowicz poinformował zebranych o rezultatach dotychczasowych działań Zarządu Głównego Stowarzyszenia i o aktualnie prowadzonych działaniach. Prezes Zarządu przekazał też  informację o przebiegu jego spotkania w dniu 19.12.2011r. z Głównym Inspektorem Pracy – Panią Anną Tomczyk i Zastępcą Głównego Inspektora Pracy – Panią Małgorzatą Kwiatkowską.


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.