Nowelizacja ustawy o PIP. Debaty ciąg dalszy.

12 lipca 2012 | Bez kategorii

Na pierwszej stronie  dzisiejszego wydania „Dziennika Polskiego” opublikowano artykuł „Etaty z nakazu inspektora  pracy”, będący strywializowanym opisem ważnego problemu społecznego.  Obok opinii Janusza Śniadka (posła PiS), Jarosława Pięty (posła PO), Andrzeja Arendarskiego (prezesa Krajowej Izby Gospodarczej), Macieja Grelowskiego  (przewodniczącego Rady Głównej Business Centre Club), Andrzeja Malinowskiego (prezydenta Pracodawców RP), Andrzeja Seremeta (Prokuratora Generalnego), Stanisława Dąbrowskiego  (I Prezesa Sądu Najwyższego), zacytowano fragment opinii Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej na temat poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw zawartego na druku sejmowym nr 511.

To ogromny zaszczyt  znaleźć się w takim towarzystwie.

Szkoda tylko, że autor artykułu, cytując  Prezesa Zarządu Głównego SIPRP nie zaznacza, że …. cytuje jedynie fragment oficjalnej opinii dostępnej na stronie internetowej Sejmu RP. Czytelnik może odnieść wrażenie, iż przekonywaliśmy Pana Redaktora do naszych racji. Oświadczamy, iż  do żadnej rozmowy z Redaktorem Włodzimierzem Knapem nie doszło, tym bardziej wypowiedź Prezesa ZG SIPRP nie mogła być autoryzowana. Uważamy jednak, że sprawa jest zbyt drobna, aby żądać od Redakcji sprostowania na podstawie ustawy Prawo Prasowe.

Podstawą naszego stanowiska przesłanego do Sejmu RP jest przekonanie, że Państwo określając w ustawie cechy stosunku pracy, oraz będąc konstytucyjnie zobowiązanym do ochrony zdrowia i życia pracowników  – powinno zapewnić skuteczne mechanizmy nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy.  Dyskutować można jakie instrumenty prawne wprowadzić, nie można jednak poprzestać na stwierdzeniu, iż nie ma potrzeby niczego zmieniać,  a sprawy należy pozostawić niewidzialnej ręce rynku czyli swojemu losowi. Pojęcia stochastyczne, czy też makroekonomiczne nie mogą być odnoszone do indywidualnych spraw obywateli, będących słabszą stroną w stosunkach pracodawca-pracobiorca. Jesteśmy przekonani, iż  Państwo nie może wycofywać się z wypełniania jednego ze swoich podstawowych obowiązków.

 

„Nasza instytucja inspekcji pracy, w walce pomiędzy człowiekiem, który nic nie ma oprócz swojej pracy, a sferami tę pracę wynajmującymi, jest organem łagodzenia sporów, sprzecznych interesów i opinii, musi zrozumieć potrzeby państwa, musi zrozumieć prawa człowieka  ale również  i prawa produkcji. […] wytworzenie pewności, że jest jakiś organ, jakaś bezstronna ręka państwa, która ma pieczę nad sprawiedliwym rozwiązaniem sprawy […] uratowało społeczeństwo od ponoszenia dotkliwych skutków, ograniczyło żałobę, zabezpieczyło przed kalectwem  i śmiercią”. (Marian Klott de Heidenfeldt – Główny Inspektor Pracy w latach 1920-1939).

 

Na temat projektowanych zmian w ustawie o PIP pisała też dziś Gazeta Prawna.

Szkoda, że  generalnie nie dostrzega się możliwości poprawy i dopracowania zmienianych ustaw w dalszych pracach sejmowych, w szczególności poprzez odmienne uregulowanie odwołania od  nakazów zawartych w projekcie i od nakazu płacowego.  Brak takich regulacji jest  jednym z głównych zarzutów stawianych projektowi poselskiemu. Przyjęcie przez Parlament projektu nowelizacji ustawy o PIP po uwzględnieniu uwag zawartych w opinii SIPRP, służyłoby w naszym przekonaniu lepszej egzekucji już obowiązujących przepisów prawa pracy i poprawiłoby skuteczność kontroli w zakresie legalności zatrudnienia prowadzonych przez inspektorów pracy.

 

O losach projektu zmiany ustawy o PIP zadecydują posłowie w dniu 13.07.2012 r., na kiedy to przewidziano głosowanie wniosku Polskiego Stronnictwa Ludowego o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu, zgłoszonego w czasie debaty parlamentarnej w dniu 12.07.2012r.

 

link do artykułu w Dzienniku Polskim

http://www.dziennikpolski24.pl/pl/aktualnosci/kraj/1231056-etaty-z-nakazu.html

 

link do artykułu w Gazcie Prawnej

http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/632142,zmiany_w_prawie_umowe_o_prace_podpiszemy_przed_rozpoczeciem_wykonywania_zadan.html


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Jedna odpowiedź do wpisu “Nowelizacja ustawy o PIP. Debaty ciąg dalszy.”

 • 1 Pawel napisał(a):

  Coś gdzieś dziennikarzyna przeczytała, coś niedopowiedziała dodała nośny tytuł i naród się będzie emocjonował.
  Trzy rodzaje prawdy według Tischnera
  -prowda
  -tys prowda
  -g-no prowda