Nowelizacja ustawy o PIP trafiła do Komisji Sejmowych.

13 lipca 2012 | Bez kategorii

 

Na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu,  poseł Józef Zych w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, tuż przed mającym głosowaniem  – wycofał złożony w dniu wczorajszym wniosek tego Klubu  o odrzucenie  w pierwszym czytaniu projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw. Poseł Jarosław Pięta reprezentując Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej również zadeklarował poparcie dla skierowania projektu do dalszych prac w Komisjach Sejmowych. Wobec powyższego Sejm skierował projekt do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz do Komisji ds. Kontroli Państwowej celem dalszego procedowania. Tym samym pojawia się możliwość poprawy i dopracowania zmienianych ustaw w toku dalszych prac sejmowych prowadzonych teraz w ww. komisjach i odpowiedniego uregulowania kwestii kontrowersyjnych.

Będziemy zabiegać, aby członkowie komisji  sejmowych …. w toku procedowania uwzględnili uwagi i propozycje zawarte w opinii SIPRP z 3.07.2012 r., których przyjęcie w naszym przekonaniu służyłoby  lepszej egzekucji  obowiązujących przepisów prawa pracy i poprawiłoby skuteczność kontroli w zakresie legalności zatrudnienia prowadzonych przez inspektorów pracy.

Podsumowując zakończone 18 posiedzenie Sejmu RP, z satysfakcją odnotowujemy, iż propozycje rozwiązań zawarte w opinii Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej zostały przedstawione przez posła Stanisława Szweda  w czasie plenarnego posiedzenia Sejmu RP, wraz z propozycjami (toutes proportions gardées) Prokuratora Generalnego. Nazwa naszego Stowarzyszenia padła więc z  trybuny Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i to w bardzo dobrym towarzystwie.

 

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim członkom i sympatykom SIPRP z różnych stron Polski za zaangażowanie i pomoc.


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarze 3 do wpisu “Nowelizacja ustawy o PIP trafiła do Komisji Sejmowych.”

  • 1 wiktor napisał(a):

    A czy coś wiadomo, na temat stanowiska w tej sprawie GIP

  • 2 Jacenty napisał(a):

    No tak odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu było niezręczne dla koalicji – trzeba się było rakiem z tego wycofać. Dobrze, że SIPRP wydał opinię, która może być uwzględniona przy poprawie tego projektu w dalszych pracach Komisji Sejmowych – trzeba trzymać rękę na pulsie. Ciekawe, co było w opinii GIP?

  • 3 Boryna napisał(a):

    A jednak projekt ten trafił do prac w Komisjach – gratulacje dla SIPRP za wyważoną opinię do tego projektu. Może warto dalej „trzymać rękę na pulsie” i brać udział w pracach Komisji Sejmowych. Swoją drogą ciekawe dlaczego opinii GIP-a nie ma na stronie sejmowej?