O najwyżej położonym zakładzie pracy II Rzeczypospolitej.

20 kwietnia 2018 | Bez kategorii

W dniu 12 kwietnia 2018 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się uroczystość Jubileuszu 80-lecia Obserwatorium Meteorologicznego – Astronomiczno LOPP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na szczycie Pop Iwan w Czarnohorze (obecnie Ukraina). Przypominamy, iż obiekt ten położony jest na wysokości 2022 m. n.p.m., i zbudowany został ze składek społecznych w latach 1935 – 1938. Budowa, z uwagi na warunki górskie i oddalenie od cywilizacji stanowiła wielkie wyzwanie organizacyjne i technologiczne. …..

 

Obserwatorium funkcjonowało jedynie przez rok, a po wojnie aż do ostatnich lat popadało w ruinę.  Przez ponad rok było to miejsce pracy kilkunastu osób: meteorologów, astronomów, pracowników obsługi.

 

 

W uroczystości, która miała miejsce w Pałacu Potockich  uczestniczyło liczne grono gości ze świata nauki, polityki i organizacji społecznych, na czele z rektorami Uniwersytetu Warszawskiego prof. Marcinem Pałysem, oraz Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku (Stanisławowie) prof. Ihorem Cependą. Uroczystość poprowadził dyrektor Studium Europy Wschodniej UW i inicjator odbudowy Obserwatorium, dr Jan Malicki. Do uczestników okolicznościowy list skierował marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński.

 

Szczególnie miło jest nam poinformować, że jednym z punktów obchodów był wykład wygłoszony przez prezesa SIPRP, dr Leszka Rymarowicza poświęcony historii i twórcom Obserwatorium. Temat ten obecny był zresztą już na łamach naszej strony internetowej.

 

Historia tej budowli i jej jubileusz wiąże się także z jubileuszem 100-lecia powołania przez patrona Obserwatorium  Państwowej Inspekcji Pracy, o czym także była okazja wspomnieć. Przy tej okazji warto także zastanowić się nad spuścizną twórcy Państwowej Inspekcji Pracy, naszej wierności ideałom i symbolom tak ważnym dla twórców Niepodległości.  Symbolem Obserwatorium jest stylizowany orzeł nad głównym wejściem, obecnie noszący ślady oddawanych do niego strzałów. 

 

W tym miejscu wypada wyrazić głęboki żal, iż w dalszym ciągu bezskuteczne pozostają czynione od ponad pięciu lat zabiegi naszego Stowarzyszenia, aby symbolika państwowa, a w szczególności godło państwowe – było obecne w systemie identyfikacji wizualnej Państwowej Inspekcji Pracy, na stronie internetowej PIP oraz w dokumentach kierowanych przez inspektorów pracy do obywateli. Mamy nadzieję, że w roku jubileuszu  Niepodległości oraz zbliżającego się jubileuszu 100-lecia powołania PIP przez Marszałka – godło państwowe wróci na poczesne miejsce również w obecnej Państwowej Inspekcji Pracy.

 

link:

http://www.marekkuchcinski.pl/wydarzenia/marszalek-sejmu-okazji-80-lecia-obserwatorium-gorze-pop-iwan-ufam-ze-stanie-sie-miejscem-cennej-polsko-ukrainskiej-wspolpracy-naukowej/

 

 

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.