Obowiązkowe badania sanitarno-epidemiologiczne inspektorów pracy.

02 stycznia 2015 | Bez kategorii

konsultacje społeczne

 

Do konsultacji trafił projekt z dnia 03.12.2014 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych.

 

 

Zgodnie z ust. 2 załącznika nr 2 do tego rozporządzenia „prace na stanowiskach związanych z przeprowadzaniem czynności kontrolnych w pomieszczeniach lub miejscach wytwarzania, pakowania, dystrybucji lub przechowywania nieopakowanej lub częściowo opakowanej żywności, wykonywane przez osoby zatrudnione w organach kontroli” – znalazły się w wykazie rodzajów prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby. W związku z powyższym osoby te (zatem także inspektorzy pracy) będą podlegać badaniom sanitarnym: wstępnym, okresowym, a w określonych sytuacjach także kontrolnym. …..

 

Projekt rozporządzenia przewiduje ich przeprowadzanie badań ww. osób nie rzadziej niż co 2 lata. Jedynie prace na stanowiskach wskazanych w ust. 6 załącznika nr 2 do tego rozporządzenia będą miały przewidziany 5-letni czasokres ich odnawiania. W §7 projektowanego rozporządzenia zawarto przepis przejściowy, który przewiduje zachowanie ważności dotychczasowych orzeczeń lekarskich dla celów sanitarno-epidemiologicznych przez czas, który został w nich wskazany, ale nie dłużej niż przez 2 lata od ich wydania.

 

Jak widać: Nowy Rok – nowe rozwiązania i … chyba nowe niespodziewane, obligatoryjne wydatki w budżecie PIP na 2015 r. Zdecydowana większość „uniwersalnych” przecież inspektorów pracy badania takie będzie musiała przejść.

 

Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej także i tym razem  zamierza aktywnie włączyć się w proces konsultacji ważnego dla nas wszystkich rozporządzenia. Jeżeli się nie wypowiemy, to zrobią to za nas inni. I to niekoniecznie tak, jakbyśmy chcieli. Termin na zajęcie stanowiska jest krótki, prosimy więc o przekazywanie do 06.01.2015 r. swoich opinii i  uwag odnoszących się do załączonego projektu drogą mailową na adres zarzad@siprp.pl . Opinia naszego Stowarzyszenia zostanie przesłana odpowiednim gremiom decyzyjnym oraz opublikowana na www.siprp.pl

 

 

do pobrania – projekt rozporządzenia


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarze 3 do wpisu “Obowiązkowe badania sanitarno-epidemiologiczne inspektorów pracy.”

 • 1 niezlosliwy napisał(a):

  Czy to znaczy, że każdy inspektor pracy ma przechodzić takie badania – chciaz jest np. prawnikiem lub inżynierem-górnikiem?

 • 2 Info napisał(a):

  Projektowany przepis dotyczyć ma obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych dla tych inspektorów pracy, którzy prowadzą czynności kontrolne w pomieszczeniach lub miejscach wytwarzania, pakowania, dystrybucji lub przechowywania nieopakowanej lub częściowo opakowanej żywności. Ministra nie interesuje, czy sprawę wniesiona do PIP czy też kontrolę rutynową będzie prowadził „prawnik”, czy „technik” – to problem wewnętrzny PIP. W interesie Inspekcji jest to żeby wśród inspektorów był podział, by kontrolę w zakładach z przetwórstwem żywności prowadziły osoby, które się na tym znają i w tym specjalizują. W przeciwnym razie każdy z nas będzie zobligowany na koszt naszego pracodawcy, a wiec i budżetu państwa co 2 lata przez 3 kolejne dni zanieść „coś od siebie” do przebadania.

 • 3 nip napisał(a):

  Na problem trzeb spojrzeć szerzej. IP ma mieć swobodny dostęp do pomieszczeń pracy a ograniczenia mogą zmierzać do jego ograniczenia. Trochę wyobraźni i ip przed wejściem do pracodawcy musi okazać komplet badań lekarskich, przejść szkolenia bhp, zapoznać się instrukacjami, ochroną danych osobowych, potwierdzić zapoznanie się z procedurą ochrony tajemnic, poruszania się po drogach itd. Panie i Panowie GIP co by tu jeszcze … Ja rozumiem święta ale czas się opamiętać.
  PRACOWNIKOM PIP NAJLEPSZE ŻYCZENIA Z OKAZJI 96 LECIA.