Ochrona prawna osób sygnalizujących nieprawidłowości.(3)

03 lutego 2013 | Bez kategorii

Przypominamy, że rozwiązania dotyczące ochrony sygnalistów (whistleblowerów) – to jeden z podstawowych obszarów naszej aktywności. Wspieramy w tym zakresie działania organizacji pozarządowych (NGO), prowadzone pod auspicjami Fundacji im. Stefana Batorego.

 

A że nie jest to problem wydumany świadczyć może wiele tytułów prasowych, z których kilka (z ostatnich dni) przytaczamy:

 

Bunt w policji nie popłaca. Nie wolno skarżyć się na przełożonego – taką lekcję otrzymali dwaj oświęcimscy funkcjonariusze. Już pożegnali się z mundurem. (Kraków, Ewa Kopcik, „Dziennik Polski”, 21.01.2013 r.)….

 

Rozkaz cofnięty. Komenda Główna Straży Granicznej uchyliła decyzję szefa podlaskiego oddziału w sprawie przeniesienia na granicę funkcjonariuszek służących w ośrodku dla cudzoziemców […] Przeniesione funkcjonariuszki traktowały przeniesienie jako karę za ujawnienie nieprawidłowości w placówce…(Białystok, J.Medek, Gazeta Wyborcza, 2.02.2013 r.).

 

„Buntownicy” przepracowali w policji ponad 20 lat, dotychczas  mieli w aktach same wyróżnienia i nagrody. Prokurator Grażyna Pniak, szefowa Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu: Niewielu już mamy takich policjantów. Świetni fachowcy, zaangażowani. Przeniesione funkcjonariuszki traktowały przeniesienie jako karę za ujawnienie nieprawidłowości w placówce. Pod koniec ubiegłego roku rozkaz przeniesienia do placówek granicznych otrzymało 14 z 22 służących w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku kobiet. Od polecenia wydanego przez komendanta podlaskiego oddziału odwołało się do centrali w Warszawie pięć funkcjonariuszek. Komenda Główna właśnie rozpatrzyła cztery z tych odwołań. W każdym z przypadków przyznała rację odwołującym się.

 

Zapraszamy naszych czytelników do wnikliwej lektury przekazanego naszemu Stowarzyszeniu przez  Autorkę, Annę Wojciechowską-Nowak z Programu „Przeciw Korupcji” opracowania:  Założenia do ustawy o ochronie osób sygnalizujących nieprawidłowości”

 

A oto niektóre rekomendacje dla prawnej ochrony „sygnalistów” w Polsce, uwzględniające także uwagi  naszego Stowarzyszenia (to te podkreślone): *chronione powinno być sygnalizowanie nieprawidłowości, za których ujawnieniem przemawia interes publiczny; *prawo powinno chronić sygnalizacje „w dobrej wierze”, a nie z zemsty czy dla uniknięcia odpowiedzialności za własne winy; *należy chronić tylko „sygnalistów”, którzy działają nieanonimowo; *zasadą powinno być, że „sygnalista” najpierw informuje przełożonych, dopiero wobec braku pozytywnej reakcji wychodzi ze skargą na zewnątrz; *tak, jak w sprawach o dyskryminację stosować należy zasadę odwróconego dowodu: to pracodawca musi udowodnić, że wyrzucenie z pracy, pogorszenie warunków pracy czy inne szykany nie miały związku z doniesieniem o nadużyciach; *sąd powinien móc stosować tymczasowe przywrócenie do pracy, jeszcze przed rozstrzygnięciem, bo procesy trwają czasem latami.


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.