Oświadczenie Grupy Ekspertów ds. Sygnalistów przy Fundacji im. Stefana Batorego.

04 grudnia 2014 | Bez kategorii

imageskoW związku z niedawną tragedią wywołaną wybuchem metanu w Kopalni Węgla Kamiennego Mysłowice-Wesoła – opublikowano stanowisko Grupy Ekspertów ds. Sygnalistów przy Fundacji Batorego, w skład której mamy zaszczyt wchodzić.

 

Jednym z ważnych elementów zapobiegania podobnym tragediom jest aktywna postawa pracowników, którzy, wiedząc o zagrożeniu, decydują się ją przekazać właściwej komórce w zakładzie pracy lub odpowiednim organom. Badania pokazują, że sygnał wewnętrzny należy do najskuteczniejszych metod wykrywania nieprawidłowości w organizacjach.

 

Tymczasem polskie prawo nie chroni tzw. sygnalistów (whistleblowers) – osób, które w dobrej wierze informują o zagrożeniach dla interesu społecznego, w tym życia ludzkiego i zdrowia. W Polsce brakuje również wsparcia społecznego dla tego rodzaju postaw – sygnaliści zbyt często narażeni są na niechęć i ostracyzm społeczny.

 

Sygnalizowanie zagrożeń (whistleblowing) – to mechanizm wczesnego ostrzegania, często jedyna szansa dla pracodawcy, aby zdławić tlący kryzys, zanim przerodzi się w pożar. W skrajnych przypadkach, w razie bierności kierownictwa, to jedyna droga, aby informacja o zagrożeniach i nieprawidłowościach na czas trafiła do odpowiednich służb. Whistleblowing odpowiednio wykorzystany pozwala oczyszczać organizacje z patologii oraz angażować pracowników w działanie na rzecz interesu społecznego. …..

 

Zdaniem Fundacji Batorego, w Polsce potrzebna jest ustawa o ochronie sygnalistów, która swoim działaniem obejmie szerokie spektrum potencjalnych sygnalistów i stworzy warunki do bezpiecznego i odpowiedzialnego zgłaszania nieprawidłowości w miejscach pracy. Obecnie około połowa osób aktywnych zawodowo nie jest chroniona przed działaniami odwetowymi, w tym przed utratą pracy, dyskryminacją, ograniczaniem dostępu do rozwoju i awansu zawodowego.

 

Grupa ekspertów wzywa polski rząd i parlament do podjęcia działań dla wzmocnienia ochrony prawnej dla osób, które w dobrej wierze zgłaszają nadużycia i w ten sposób podejmują próbę zapobiegania ich negatywnym konsekwencjom, jak również nad budowaniem przyjaznego klimatu społecznego oraz postaw społecznych wspierających sygnalistów.

 

Tematyce tej poświęcona będzie część najbliższego posiedzenia Zespołu Problemowego ds. Prawa Pracy i Układów Zbiorowych przy Komisji Trójstronnej, które odbędzie się w dniu 9 grudnia w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie, ul. Limanowskiego 23.

 

Zachęcamy do zapoznania się omówionym wyżej stanowiskiem Grupy Ekspertów

 

do pobrania – Stanowisko GES_KWK Myslowice-Wesoła


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.