PIP – a wyzwania „postcovidowej” rzeczywistości. Konsultacje społeczne.

19 kwietnia 2021 | Bez kategorii

W ostatnim czasie z różnych środowisk (i to niestety bynajmniej nie „eksperckich”) dobiegają odgłosy coraz to nowych inicjatyw wprowadzenia zmian do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Jak słyszymy, w gruncie rzeczy sprowadzają się one jednak do zmian kosmetycznych i oczywistych (jak „likwidacja” upoważnień do przeprowadzenia kontroli, które w odniesieniu do organów PIP w ogóle nie powinny być stosowane) oraz pozornego „wzmacniania efektywności” – poprzez nadanie inspektorom uprawnienia do wydawania quasidecyzji w zakresie nawiązania stosunku pracy lub przekształcenia umowy cywilno-prawnej w umowę o pracę.

 

Wygląda jednak na to, że w istocie będzie to jednak nadanie organom PIP nie nowego uprawnienia, lecz nałożenie nowego obowiązku – a to narzędzie prawne, bez zmiany otoczenia prawnego, w praktyce może okazać się skrajnie nieefektywne. Oczywiście ideę tę trzeba przedyskutować. Szkoda, że dyskusje takie (…) trwają gdzieś pewnie od 10 lat, i pomimo zmian opcji politycznych i diametralnej zmianie sytuacji na rynku pracy brak w tym zakresie jakiejkolwiek pogłębionej refleksji. Idea ta, po tylu latach uśpienia –  jako żywo przypomina więc przysłowiowe „odgrzewane kotlety”.

 

Tymczasem zupełnie nic nie słychać o propozycjach pilnego dostosowania PIP do działania w warunkach „postpandemicznej” – miejmy nadzieję – rzeczywistości.  Biurokratyczne założenie, że wszystko wróci do stanu poprzedniego, PIP działać będzie tak samo jak „od zawsze” było, stosowane będą te same co w latach 80-tych (ubiegłego wieku) procedury, takie same tabelki, w takich samych sprawozdaniach wypełniać się będą takimi samymi (tyle że puchnącymi) kolumnami liczb,  a takie same jak  kiedyś czerwone pieczątki urzędowe stawiane na bezliku nakazów i wystąpień wywołają respekt dla prawa i powagi urzędu – jest głęboko błędne i dla rzeczywistej, gwarantowanej przez KONSTYTUCJĘ ochrony pracy w Polsce – wręcz szkodliwe.

 

Stowarzyszenie nasze wraz z partnerami zamierza – jeżeli to będzie możliwe w porozumieniu z Głównym Inspektorem Pracy – przedstawić pakiet propozycji, których wprowadzenie umożliwi efektywne funkcjonowanie PIP w warunkach dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, z pełnym wykorzystaniem możliwości stwarzanych przez ratyfikowaną przez Polskę Konwencji Nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu.

 

W związku z powyższym, zwracamy się także tą drogą do osób zaangażowanych w ideę ochrony pracy w Polsce, do sympatyków naszego Stowarzyszenia, o zgłaszanie Waszych propozycji zmian w ustawie o PIP, w szczególności rozwiązań ustawowych umożliwiających efektywne działanie PIP w warunkach zmieniającego się otoczenia gospodarczego i społecznego.

 

Propozycje prosimy przesyłać do dnia 30 kwietnia 2021 r. na adresy mailowe SIPRP: zarzad@siprp.pl, lub siprp@onet.pl

 

Zarząd Główny SIPRP

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.