Podsumowanie sondażu nr 14 „Czy uważasz że funkcje kontrolne inspekcji pracy powinny być wyraźnie oddzielone od funkcji prewencyjnych (np. poprzez przypisanie ich różnym organom PIP, tak że za kontrole odpowiadali by inspektorzy pracy, zaś za prewencję np. okręgowi inspektorzy pracy)”

18 lutego 2013 | Bez kategorii

 

Głosowanie odbywało się na naszej  stronie internetowej  w okresie 15.01.2013 r. – 15.02.2013 r.  W tym okresie odnotowano ok. 3600 odwiedzin na stronie SIPRP. Spośród głosujących 82% opowiedziało się za wyraźnym oddzieleniem funkcji kontrolnych inspekcji pracy od funkcji prewencyjnych i za przypisaniem prewencji np. okręgowym inspektorom pracy, natomiast 18% respondentów miało odmienne zdanie w tym zakresie.

 

Nasi respondenci uważają, że istnieje potrzeba rozdzielenia funkcji prewencyjnych PIP od  podstawowych funkcji kontrolnych.  Jak się wydaje, może to nastąpić poprzez np. przypisanie zadań prewencyjnych okręgowym inspektorom pracy. Zauważyć należy, iż obowiązująca ustawa o PIP nie wskazuje jaki organ PIP wypełniać ma funkcję prewencyjną. Jednoznacznie wskazuje zaś inspektorów pracy – jako organy odpowiedzialne za wypełnianie funkcji kontrolnych.

 

Proponowane rozwiązanie usunie nieakceptowalną sytuację, kiedy organ w sposób subiektywny dokonać ma wyboru, czy wobec podmiotu gospodarczego stosuje procedury kontrolne czy tylko profilaktyczne. Ta uznaniowość prowadzić może formułowanie zarzutów nierównego traktowania podmiotów przez zobowiązany do obiektywizmu organ państwa. Jest to poza tym typowa „wypustka korupcyjna”, którą w ramach profilaktyki antykorupcyjnej  należy wyeliminować.  To rozwiązanie wewnątrzorganizacyjne nie wymaga zmian ustawowych, a dodatkowo stanowić będzie realizację obowiązującego zapisu art. 3.2 Konwencji Nr 81 MOP dotyczącej inspekcji pracy […].Inspektorom pracy mogą być powierzone jakiekolwiek inne obowiązki tylko pod warunkiem, że nie będą przeszkadzać w skutecznym wykonywaniu ich zadań głównych ani w jakikolwiek sposób naruszać autorytetu i bezstronności, potrzebnych inspektorom w stosunkach z pracodawcami i pracownikami.

 

W następnym sondażu zapytamy was:

 

Czy uważasz, że SIPRP winno skierować do Rady Ochrony Pracy obywatelską petycję, o podjęcie inicjatywy ratyfikowania przez RP protokołu dodatkowego do konwencji Nr 81 MOP, umożliwiającego objęcie ochroną Konwencji wszystkich osób wykonujących pracę ? 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarze 3 do wpisu “Podsumowanie sondażu nr 14 „Czy uważasz że funkcje kontrolne inspekcji pracy powinny być wyraźnie oddzielone od funkcji prewencyjnych (np. poprzez przypisanie ich różnym organom PIP, tak że za kontrole odpowiadali by inspektorzy pracy, zaś za prewencję np. okręgowi inspektorzy pracy)””

 • 1 brytan napisał(a):

  W każdym OIP-ie jest mnóstwo różnego rodzaju radców prawnych. Ludzie ci odbywają szkolenia w ośrodku szkoleniowym PIP we Wrocławiu. Właśnie ci pracownicy powinni przejąć te zadania za inspektorów pracy.

 • 2 greg napisał(a):

  Jak mnie się wydaje poprzez nowelizację kodeksu pracy właśnie ostatnio zmniejszono zakres obowiązków okręgowych inspektorów pracy – nie są już w stanie prowadzić ewidencji pracodawców na swoim terenie. Robi to GUS i ZUS. No wiec mamy – co jest niezwykłe – wolne moce produkcyjne oip. Pisanie sprawozdań, co jest główną funkcją oip coraz częściej łączy się z mechanizmem kopiuj-wklej, poza tym są do tego zatrudnione osoby. Przeciętny OIP dysponuje kilkudziesiecioma różnie wykształconymi pracownikami- nie inspektorami.
  No i ośrodek we wrocławiu powinien promieniować prewencyjnie na całą polskę – np organizować spotkania – szkolenia dla pracodawców, rolników, dzieci ze wsi (były by bardzo wdzięczne za możliwość pobytu we wrocławiu). Pieniądze na pewno by sie znalazły z jakiś funduszy profilaktycznych itp.

 • 3 brygadier napisał(a):

  Otóż w jednym z okręgów PIP na południu Polski przyjęto, że wszystkie możliwe sprawy w imię urzędu załatwi inspektor pracy. Kierownictwo może mu tylko skrupulatnie wytknąć błędy pomnażając je o rzeczy które inspektor powinien zrobić – według ich punktu widzenia. Niech wreszcie do tych osób dotrze, że ich pensje są pochodnymi podatków wszystkich Polaków, a w największej mierze tych najmniej zarabiających. To nie kierownik OIP daje pracę i pensję inspektorom, a tylko nasze państwo. Już najwyższy czas przejrzeć niektóre przywileje niektórych urzędników i je ograniczyć lub zlikwidować.