Podsumowanie sondażu nr 16 „Czy uważasz, że SIPRP winno skierować do Rady Ochrony Pracy obywatelską petycję, o podjęcie inicjatywy ratyfikowania przez RP protokołu dodatkowego do konwencji Nr 81 MOP, umożliwiającego objęcie ochroną Konwencji wszystkich osób wykonujących pracę?”

26 kwietnia 2013 | Bez kategorii

sondażGłosowanie odbywało się na naszej  stronie internetowej  w okresie 15.03.2013 r. – 15.04.2013 r.  W tym czasie odnotowano ok. 3000 odwiedzin na stronie SIPRP. Spośród głosujących 99% opowiedziało się za tym, że SIPRP winno skierować do Rady Ochrony Pracy obywatelską petycję, o podjęcie inicjatywy ratyfikowania przez RP protokołu dodatkowego do konwencji Nr 81 MOP, umożliwiającego objęcie ochroną Konwencji wszystkich osób wykonujących pracę, a jedynie 1% głosujących miał odmienne zadanie w tym zakresie.  Jest to pierwszy przypadek w historii naszych sondaży zajęcia przez naszych respondentów tak jednoznacznego stanowiska.

 

Uważni czytelnicy zapewne zauważyli, że problematyka podmiotowego zakresu stosowania Konwencji nr 81 MOP jest jednym  z głównych obszarów aktywności  Stowarzyszenia Inspektorów Pracy  Rzeczypospolitej Polskiej, dlatego artykuły na ten temat stanowią sporą część publikacji na naszej stronie internetowej. O istnieniu tej Konwencji (ratyfikowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 1995 r.) tak naprawdę przypomniano sobie dopiero w  sierpniu 2004 r, kiedy to weszła w życie ustawa o swobodzie działalności gospodarczej i wprowadziła dla inspektorów pracy upoważnienia do kontroli przedsiębiorców. Do marca 2009 r. stosowano w Państwowej Inspekcji Pracy wykładnię według której Konwencja ta, mająca w porządku prawnym pierwszeństwo przed ustawą – wyłączała ograniczenia wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie kontroli wszystkich bez wyjątku przedsiębiorców….. Od 7 marca 2009 r. były Główny Inspektor Pracy Tadeusz Jan Zając polecił stosowanie przepisów tej konwencji jedynie do zakładów przemysłowych oraz handlowych wprowadzając w Państwowej Inspekcji Pracy, którą był wówczas kierował 3 istotnie różniące się od siebie „modele” kontroli tj: kontrole podmiotów nie będących przedsiębiorcami, kontrole przedsiębiorców podlegających pod konwencję Nr 81 i kontrole przedsiębiorców nie podlegających pod przepisy ww. Konwencji – czyli z zakresu szeroko rozumianych usług.

 

I doprawdy nie wiemy dlaczego na zmianę tej wykładni nie wpłynęło stanowisko Prezesa Rady Ministrów RP Donalda Tuska wyrażone w kwietniu 2010 r. w opinii do prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej […], w której Premier jednoznacznie wskazał, że Konwencja ta ma zastosowanie do wszystkich zakładów  podlegających polskiemu systemowi inspekcji pracy.

 

I doprawdy nie wiemy dlaczego na zmianę tej wykładni nie wpłynęły  kolejne zbieżne stanowiska m.in. byłych a także  obecnych Ministrów Gospodarki oraz Pracy i Polityki Społecznej, że nie wspomnimy już o utrzymanych w  takim właśnie duchu odpowiedziach na interpelacje poselskie.

 

I doprawdy nie wiemy dlaczego na zmianę tej wykładni nie wpływają powtarzalne już wyroki sądów – wskazujące na powszechność stosowania Konwencji, w sytuacji, gdy wyroki inne są odosobnione i wcześniejsze.

 

I doprawdy nie wiemy, dlaczego Rada Ochrony Pracy, której znaczną część stanowią posłowie i senatorowie rządzącej koalicji – nic z tym dotychczas nie zrobiła, nie doprowadzając do zgodności procedur z jednoznacznym stanowiskiem w tej sprawie Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

O problemie piszą już nawet gazety np. „Rzeczpospolita” – widząc w nim przejaw nierównego traktowania obywateli przez prawo.

 

Może do skutecznego rozwiązania problemu i zakończenia istniejącego stanu  nierówności  obywateli wobec prawa przyczyni się skierowana do Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP obywatelska petycja o zainicjowanie procesu ratyfikacji protokołu dodatkowego do Konwencji Nr 81 dotyczącego zakładów szeroko rozumianych usług.

 

Korzystając z konstytucyjnego prawa kierujemy więc do Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP obywatelską petycję dotyczącą opisanego wyżej zagadnienia.

 

W następnym sondażu zapytamy was:  

 

Czy wydawane przez inspektorów pracy PIP decyzje, wystąpienia, a także inne pisma kierowane do obywateli  – powinny być opatrzone wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, na straży praw której stoi PIP ?


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Jedna odpowiedź do wpisu “Podsumowanie sondażu nr 16 „Czy uważasz, że SIPRP winno skierować do Rady Ochrony Pracy obywatelską petycję, o podjęcie inicjatywy ratyfikowania przez RP protokołu dodatkowego do konwencji Nr 81 MOP, umożliwiającego objęcie ochroną Konwencji wszystkich osób wykonujących pracę?””

  • 1 kanonier napisał(a):

    Drodzy obywatele Polski. Nie trzeba długo zastanawiać się nad faktem różnych interpretacji konwencji nr 81. Popatrzcie na wierchuszkę GIP. Kto tam zasiada. Ano czasami zasiada osoba, która nie posiada nawet uprawnień inspektora pracy. wreszcie trzeba dodać, że hołubienia GIP-a jako ministra jest wielkim nieporozumieniem. Urzędnicy ci obrastają w piórka i nic naprawdę nie robię dla ludzi będących w terenie, Aha, jeszcze jedno – zapomniałem dodać; dla nich najważniejszy jest święty spokój za pensję wysokiego urzędnika państwowego.