Podsumowanie sondażu nr 35, w którym pytaliśmy: „Jak oceniasz dotychczasową działalność Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej” ?

18 stycznia 2015 | Bez kategorii

sondaż

 

Głosowanie odbywało się na naszej  stronie internetowej  w okresie 15.11.2014 r. – 15.12.2014 r. W tym okresie odnotowano ok. 4800 wejść na stronę internetową SIPRP. Spośród głosujących 63% pozytywnie oceniło dotychczasową działalność Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, a 37% było odmiennego zdania.

 

 

Głos osób odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważny. Dziękujemy za głosy poparcia, ale równie szczerze za głosy świadczące o Waszej dezaprobacie, a nawet negacji.  Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie działania podejmowane przez SIPRP są i będą przyjmowane  z dużym entuzjazmem, bo przecież jest wiele osób w naszym środowisku, które nie widzą potrzeby „ręcznego” ingerowania w rzeczywistość, albo widzą nadmierne ryzyko wprowadzania zmian, które nie zawsze, i nie dla wszystkich – są, czy będą wyłącznie korzystne.

 

Stawiamy też czasem niewygodne, acz oczywiste pytania, a może nawet prowokujemy, ale mamy nadzieję, że prowokujemy wyłącznie do przemyśleń oraz refleksji. Nasze pytania mają również formę sondaży, których wyniki regularnie publikujemy. Przedstawiamy możliwości rozwiązań przyszłościowych lub alternatywnych. I nie oczekujemy oczywiście, że wszystkie nasze propozycje (i to natychmiast) mogą zostać wdrożone.

 

Może niepotrzebne lub wręcz szkodliwe jest mówienie o upadku rangi zawodu, godziwych wynagrodzeniach, potrzebie zmian systemowych w doborze do zawodu i definiowaniu zadań, o biurokracji, anachronicznych szkoleniach, potrzebie odejścia od absurdalnego modelu uniwersalnego inspektora i w dodatku kontrolującego w pojedynkę, konieczności postawienia na innowacyjność, a nie na spiętrzoną hierarchiczność i przeformalizowanie, o odejściu od wydawania tysięcy decyzji w sprawach mało istotnych i uwolnieniu czasu inspektorów na pochylenie się nad najbardziej istotnymi problemami w kontrolowanych firmach ?

 

Naszym zdaniem jest to potrzebne, a nawet niezbędne. Jeżeli nie my – to kto? Jeżeli nie teraz – to kiedy? …..

 

Wierzymy, że działalność tego typu organizacji pozarządowych jest ważnym elementem tworzenia i funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.

 

Naszym mottem jest łacińska sentencja, iż zgoda obywateli to mur obronny miasta. Działalność naszego stowarzyszenia to nawoływanie do takiej zgody i przemawiania w naszych sprawach jednym głosem.

 

W następnym sondażu zapytamy was:

 

Czy uważasz, że Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia powinien być znowelizowany – tak, aby oskarżycielem publicznym była instytucja: Państwowa Inspekcja Pracy, a nie osoba: inspektor pracy?


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.