Podsumowanie sondażu nr 8 „Czy należy zmienić ilościowe podejście do planowania i rozliczania efektów czynności kontrolno-nadzorczych prowadzonych przez inspektorów pracy?”

22 sierpnia 2012 | Bez kategorii

Głosowanie odbywało się na naszej stronie internetowej w okresie 15.07.2012 r. – 14.08.2012 r. W tym okresie odnotowano ok. 3400 wejść na stronę SIPRP. Spośród głosujących, aż 86% było za zmianą dotychczasowego podejścia do planowania i rozliczania czynności kontrolno-nadzorczych inspektorów pracy, a jedynie 14% było temu przeciwnych. Wspomnieć należy, iż również w naszym sondażu stałym obszar ten wskazywany jest jako wymagający zmian. Niestety, oczekiwania niektórych gremiów mających wpływ na system ochrony pracy w Polsce sprzyjają, a nawet generują działania nieracjonalne, obliczone głównie na zestawienie informacji uzyskanych w wyniku podejmowanych działań kontrolno-nadzorczych (z użyciem czterech podstawowych działań arytmetycznych). „Statystyka” owa sprowadza się jednak głównie do dodawania, wyliczania średniej arytmetycznej i porównywania „słupków” najlepiej do „analogicznych okresów roku ubiegłego”. W tym „statystycznym” systemie nieznane są póki co pojęcia: reprezentatywności próby, błędu statystycznego czy poziomu istotności. Brak jest więc jakichkolwiek metodologicznych podstaw do uogólniania przedstawionych danych na całą populację, co jednak czyni się powszechnie, i to nie tylko w mediach.

 

W następnym sondażu zapytamy Was „Czy uważasz, że obowiązujące w Polsce procedury kontroli zatrudniania „na czarno” są wystarczająco efektywne i skuteczne?


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.