Podziękowania Fundacji Stefana Batorego oraz Instytutu Prawa i Społeczeństwa.

14 grudnia 2013 | Bez kategorii

 

Szanowni Państwo,
 
W imieniu Fundacji Batorego oraz Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS pragnę serdecznie podziękować za Państwa udział oraz Państwa głosy w zeszłotygodniowym seminarium poświęconym problematyce ochrony prawnej tzw. sygnalistów.
 
Mamy nadzieję, że nie jest to ostatnia okazja do rozmowy na ten ważny społecznie temat. Liczymy na dalszą współpracę z Państwem.
 
Łączę wyrazy szacunku,
Anna Wojciechowska-Nowak
Kierownik projektu Program Odpowiedzialne Państwo
 
Fundacja im. Stefana Batorego
ul. Sapieżyńska 10a,  00-215 Warszawa
 tel.: (22) 536 02 57, faks: (22) 536 02 20
 www.batory.org.pl
 facebook.com/FundacjaBatorego


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.