Posiedzenie Rady Ochrony Pracy w dniu 9 października 2012 r.

08 października 2012 | Bez kategorii

 

Tematem posiedzenia będzie Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz kampanie informacyjne w zakresie bhp, a także przyjęcie stanowiska w sprawie rozpatrzonego wcześniej materiału dotyczącego poprawy warunków pracy i stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie.

 

Ponadto, Rada Ochrony Pracy ma rozpatrzyć wniosek Marszałek Sejmu o zaopiniowanie wniosku Głównego Inspektora Pracy dotyczącego powołania Leszka Zająca na stanowisko zastępcy Głównego Inspektora Pracy. Rada wyrazi także opinię na temat wniosku Głównego Inspektora Pracy w sprawie powołania na stanowisko Okręgowych Inspektorów Pracy: Marka Aleksiejuka w Białymstoku, Marka Wójciaka w Olsztynie oraz Arkadiusza Kapuścika w Opolu.

 

źródło: sejm.gov.pl

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.