Prace nad budżetem PIP na 2016 r. – ciąg dalszy.

02 lutego 2016 | Bez kategorii

źródło - https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTmNyGwVTNjvtixY1D3QbRmdp9q68x6Rb9GdWdpMmpLK8diaXazjA

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 10 posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2016 r. uchwalił ustawę budżetową na rok 2016, która w części budżetowej 12 – Państwowa Inspekcja Pracy przewiduje:

 

 

– plan w wysokości 308 854 tys. zł (budżet PIP zaplanowany przez Głównego Inspektora Pracy wynosił 317 845 tys. zł)

z czego:

 

288 507 tys. zł (czyli o 7 995 tys. zł mniej niż zaplanował Główny Inspektor Pracy) – przeznaczone na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia.

Jest to o 16 156 tys. zł więcej niż PIP przyznano na 2015r. Warto w tym miejscu wskazać, że wynagrodzenia i pochodne w 2015r. stanowiły 81,7% wydatków bieżących.

 

1 498 tys. zł (bez zmian w stosunku do kwoty zaplanowanej przez Głównego Inspektora Pracy) – przeznaczone na wydatki na rzecz osób fizycznych,

 

18 826 tys. zł (czyli o 996 tys. zł mniej niż zaplanował Główny Inspektor Pracy) na wydatki majątkowe.

 

Powyższe dane liczbowe pochodzą bezpośrednio z tabel stanowiących załączniki do druków udostępnionych na stronie internetowej Sejmu RP, do których linki zamieszczono na końcu niniejszej publikacji.

 

źródło - (https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRSmBOro7x5oYBxkrIG5yGRU271O1eL74ZIhYqJQlTmhGmkBNt1)

 

Ustawa budżetowa uchwalona przez Sejm RP trafiła już do Senatu (druk senacki 76). Senatorowie mają czas na wniesienie ewentualnych poprawek do tej ustawy do 22 lutego 2016 r. ……

 

 

Marszałek Senatu w dniu 2 lutego skierował ustawę do komisji senackich celem przygotowania opinii komisji w tej sprawie. Już 4 lutego o godz. 12.00 senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej zajmie się projektem tej ustawy w części dotyczącej m.in. Państwowej Inspekcji Pracy. Potem ustawą tą zajmie się senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych. Następnie, w dniu 23 lutego 2016 r. sejmowa Komisja Finansów Publicznych zajmie się ewentualnymi senackimi poprawkami do budżetu. Głosowanie nad nimi odbędzie się na posiedzeniu Sejmu w dniach 24-26 lutego 2016 r. Ustawa budżetowa na 2016 r. ma być przekazana do podpisu prezydenta 29 lutego 2016r.

 

 

Załączniki

 

ustawa budżetowa na 2015r.

 

projekt ustawy budżetowej na 2016r., który wpłynął do Sejmu

 

ustawa budżetowa na 2016r. – przekazana do Senatu

 

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarzy 11 do wpisu “Prace nad budżetem PIP na 2016 r. – ciąg dalszy.”

 • 1 myślący napisał(a):

  Nowy Główny powinien zostać wezwany na to posiedzenie i publicznie powinien dostać info, oczywiście protokołowane, że jeśli złotówka tej nowej kasy pójdzie na GIP, zwłaszcza siedzących tam na d… biurokratów od ankietek i kodzików, w połowie roku budżet zostanie znowelizowany i całe 20 baniek + jeszcze karne 10 zostanie zabrane.

 • 2 wa napisał(a):

  Czy dobrze rozumiem, że dostaniemy 16 mln więcej na wynagrodzenia?

 • 3 maruda napisał(a):

  Co to są 'wydatki na rzecz osób fizycznych’?…

 • 4 IP napisał(a):

  @wa – Skoro w wydatkach bieżących w 2015r. ok 81,7% stanowiły wynagrodzenia i pochodne to w puli 16 mln podobny procent winny stanowić wynagrodzenia i pochodne.

  Warto się zapoznać. 7 stycznia bieżącego roku na posiedzeniu Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Pani Iwona Hickiewicz mówiła tak:

  „Wysoka Komisjo, na 2016 r. nie planujemy zmian w strukturze organizacyjnej PIP a więc w skład PIP nadal będzie wchodzić Główny Inspektorat Pracy, szesnaście okręgowych inspektoratów pracy posiadających swoje oddziały oraz Ośrodek Szkolenia PIP we Wrocławiu.

  Zaplanowałam natomiast zmiany w planie zatrudnienia. W celu prawidłowej realizacji zadań przewidziałam wzrost zatrudnienia o 30 etatów, do poziomu 2807 etatów. W przedłożonym planie wydatków, w kwocie 317.845 tys. zł, w poszczególnych grupach ekonomicznych, wydatki prezentują się następująco:

  – świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 1498 tys. zł i stanowią 100% przewidywanego wykonania 2015 r. Wydatki tej grupy dotyczą środków ochrony indywidualnej: odzieży, obuwia roboczego, ekwiwalentów za używanie odzieży własnej, dopłat do okularów korygujących wzrok, odpraw pośmiertnych dla rodzin po zmarłych pracownikach. W tej grupie występują też coroczne nagrody im. Haliny Krahelskiej, przyznawana przez Głównego Inspektora Pracy za wybitne osiągnięcia w dziedzinie szeroko rozumianej ochrony pracy;

  – wydatki bieżące wynoszą 296 525 tys. zł i stanowią 107% przewidywanego wykonania w 2015 r., w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne wynoszą 242 272 tys. zł, co stanowi 108,7% przewidywanego wykonania i pozostałe wydatki bieżące, które wynoszą 54 253 tys. zł, co stanowi 99,7% przewidywanego wykonania. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 81,7% wydatków bieżących naszego urzędu. W 2015 r. średnie wynagrodzenie w urzędzie, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego, to kwota 5229, 37 zł, z rocznym wynagrodzeniem dodatkowym jest to kwota 5614,03 zł. Po ośmioprocentowym wzroście kwota ta wyniesie odpowiednio 5639,77 zł oraz 6039,54 zł. Pozostałe wydatki bieżące pogrupowaliśmy i przedstawiliśmy w tabeli nr 7 na stronie 32 oraz w tabeli nr 9 na stronie 37. Zostały też dość szczegółowo omówione i, jeśli państwo pozwolą, nie będę ich omawiała w swoim wystąpieniu.

  Chciałabym tylko podkreślić, że wydatki są szczegółowo analizowane, nie tylko na etapie sporządzania budżetu ale także w czasie jego realizacji. Zmiany przepisów czy technologii informatycznych wymuszają na urzędach działania dostosowujące. W 2015 r. został opracowany przez urząd system elektronicznego obiegu dokumentów. Jego wdrożenie nastąpi w bieżącym roku.

  – wydatki majątkowe wynoszą 19 822 tys. zł, co stanowi 111,2% przewidywanego wykonania bieżącego roku. Te wydatki, po wynagrodzeniach, to grupa wydatków chyba najszerzej opisana w materiale ale chciałabym powiedzieć kilka słów na temat wydatków zaplanowanych w kwocie około 14 mln zł dla nowej siedziby Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. To jeden z elementów polityki urzędu w zakresie pozyskiwania siedzib. Państwowa Inspekcja Pracy od wielu, wielu lat prowadzi politykę pozyskiwania siedzib z zasobów Skarbu Państwa. Działania te podjęto po analizie kosztów najmu od kontrahentów zewnętrznych i staramy się pozyskiwać siedziby głównie z zasobów Skarbu Państwa. Właśnie z tego źródła w 2014 r. pozyskaliśmy budynek na siedzibę Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. Budynek wymaga jednak nakładów na przystosowanie go do tego, by mógł być obiektem użyteczności publicznej. Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2015 r., zostały ogłoszone dwa przetargi na inwestora zastępczego oraz wykonawcę w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”.

  Ten ostatni przetarg niestety musieliśmy unieważnić, gdyż wystąpiło podejrzenie o zmowę przetargową. Musielibyśmy wybrać najdroższą ofertę, której wartość przekraczałaby koszty z programu inwestycyjnego. Z tego też powodu w 2015 r. nie wykorzystaliśmy środków na te inwestycje w kwocie 1640 tys. zł. Ministrowi Finansów zgłosiłam blokadę środków zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Do dziś wydatki na te cele wyniosły prawie 32 tys. zł. Jestem przekonana, że inwestycja leży w interesie Skarbu Państwa i mam nadzieję, że Komisja pozytywnie zaopiniuje środki zaplanowane na jej realizację”

 • 5 myślący napisał(a):

  Nie zauważyłem takich analiz. U mnie w okręgu systematycznie przyjmowane są na stanowiska rzekomo „pomocnicze” osoby uważające, że są od siedzenia w biurze o marnych kwalifikacjach, za to z mocno wyrobionymi nawykami urzędowego zblazowania, nieróbstwa i niechęci do pomocy inspektorom, proporcjonalnej do roszczeniowości. Nadto w pełnym wymiarze czasu pracy, mimo zatrudniania na stołki, gdzie roboty jest od max 3/4 etatu do nierzadko wręcz 1/8 – czyli, gdzie bieżąca robota polega na prowadzeniu jakiegoś rejestru, do którego kilku inspektorów raz na tydzień w dzień biurowy przynosi jakieś dane do wprowadzenia. Tymczasem nadzoru w terenie sprawować nie ma komu. Co to jest 30 nowych ludzi, nawet gdyby – a tak nie będzie – wszyscy zostali za 1,5 roku „aplikacji” teoretycznymi inspektorami pracy, teoretycznie (jak wcześniej pisałem) „przygotowanymi” do realnej roboty w terenie.

 • 6 sacrebleu napisał(a):

  Słuchajcie a co z resortowymi dziećmi w PIP. Bo jakoś nie piszecie jakie rody u was panują. Moda medialna wokół a w pipce nie ma resortowych???

 • 7 Radek napisał(a):

  Ile w tym prawdy, że od 2017 nie będzie nagród i 13-tki w PIP?

 • 8 poinformowany napisał(a):

  Nie będzie.

 • 9 xxx napisał(a):

  Do poinformowany: a skąd ta wiedza?!?
  Skąd wiesz, że ma się zmienić ustawa o PIP i regulamin pracy?
  Czyżbyś pracował z ramienia GIP nad takimi zmianami?

  Wg. mnie to po prostu gadanie tych, którzy wcześniej nie dawali nam żadnych podwyżek, tylko sami sobie przyznawali nagrody, a teraz chcą zdyskredytować zapowiedź pierwszych od wielu lat podwyżek zagwarantowanych w budżecie !

 • 10 matti napisał(a):

  Do „poinformowany’ – chyba POwszechnie wiadomo, że niektórzy pełniący stanowiska kierownicze w PIP wypadną z obiegu i TY kolego do tego zaklętego kręgu należysz?! Jak POwszechnie wiadomo w naszej instytucji hołduje się nierobom – czym mniej pracujesz, tym mniej jesteś kłopotliwy dla OIP-ów i byłego kierownictwo GIP. Kolego zakasz rękawy i wypełniaj obowiązki nałożone przez ustawę o PIP, a nie roztaczaj kasandrycznych wizji dla PIP!

 • 11 poinformowany napisał(a):

  Nikt nie wypadnie z obiegu. Jedni zamienią się z drugimi, na jakiś czas.