Prawna ochrona „sygnalistów”. Seminarium eksperckie Fundacji Batorego i INPRIS.

28 listopada 2013 | Bez kategorii

Fundacja Batorego - logoInformujemy,  iż od organizatorów tj.  Fundacji  Batorego i  INPRIS – Instytutu  Prawa i Społeczeństwa otrzymaliśmy zaproszenie do udziału i wsparcie dyskusji w trakcie seminarium eksperckiego „Status prawny sygnalisty w świetle przepisów prawa pracy oraz praktyki ich stosowania”.  

 

INPRISZaangażowanie się w ważny projekt społeczny obejmujący prawną ochronę „whistleblowerów” stanowi jeden z ważniejszych nurtów działalności Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej. Zagadnieniu temu wiele miejsca  poświęcamy również na naszej stronie internetowej (np. wpisy z dat: 30.11.2012r, 19.12.2012r., 3.02.2013r., 27.10.2012r). …

 

Polska jest stroną dwóch konwencji międzynarodowych, Cywilnoprawnej konwencji Rady Europy o korupcji oraz Konwencji ONZ przeciwko korupcji, przewidujących ochronę prawną dla tzw. sygnalistów – osób, które działając w dobrej wierze zgłaszają istotne z punktu widzenia interesu społecznego nieprawidłowości zachodzące w środowisku zawodowym. Jednak badania Fundacji Batorego oparte na wywiadach pogłębionych z sędziami orzekającymi w sądach pracy wskazują, że gwarancje ochrony doznają istotnych ograniczeń.

Celem spotkania jest przedyskutowanie w wąskim, prawniczym gronie zasadniczych problemów wskazanych przez uczestników badania oraz możliwości wzmocnienia ochrony prawnej.

 

Spotkanie odbędzie się 5 grudnia, w siedzibie fundacji im. Stefana Batorego przy ul. Sapieżyńskiej 10a w Warszawie.

 

do pobrania – Zaproszenie na seminarium

 

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.