Projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – konsultacje społeczne.

19 grudnia 2018 | Bez kategorii
 

 

W ramach konsultacji publicznych, z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przesłano do Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wraz z uzasadnieniem, z prośbą o wyrażenie opinii.

 

W obecnym stanie prawnym pracownik z dłuższym stażem pracy, otrzymując łączne wynagrodzenie na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę, może otrzymywać niższe wynagrodzenie zasadnicze niż osoba nowo zatrudniona (bez stażu pracy lub z krótkim stażem pracy), wykonująca jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości. W praktyce sytuacja taka powoduje niezadowolenie i poczucie niesprawiedliwości wśród pracowników z dłuższym stażem pracy, których wynagrodzenie zasadnicze bywa niższe niż wynagrodzenie osób dopiero rozpoczynających pracę zawodową. W takich przypadkach tzw. dodatek stażowy przestaje pełnić rolę formy uznania pracownika za posiadane przez niego doświadczenie zawodowe związane z długotrwałym zatrudnieniem.

 

Projekt ustawy zakłada zmianę brzmienia art. 6 ust. 5 ustawy przez dodanie pkt 5 w brzmieniu: „dodatku do wynagrodzenia przysługującego za staż pracy”. Celem wprowadzenia ww. zmiany jest zapewnienie bardziej przejrzystego kształtu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zakłada się, że wejście w życie projektowanej nowelizacji ustawy przyczyni się do bardziej sprawiedliwego sposobu wynagradzania pracowników otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie, poprawy ich sytuacji dochodowej, a także przywróci odpowiednią funkcję dodatkowi do wynagrodzenia przysługującemu za staż pracy.

 

Po raz kolejny inspektorzy pracy, działający jako organy państwowej instytucji kontrolnej, reprezentowani przez Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej – mają więc możliwość wyrazić swoją opinię o proponowanych zmianach, z punktu widzenia  praktyków i ekspertów. ….

 

Prosimy więc o przekazywanie do 27.12.2018 r.  swoich opinii i  uwag  odnoszących się do załączonego projektu, najlepiej drogą mailową na jeden z adresów: siprp@onet.pl lub zarzad@siprp.pl,  albo używając formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej. Opinia naszego Stowarzyszenia zostanie przesłana do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz opublikowana na www.siprp.pl.

 

do pobrania

 

projekt – https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12318950/12555158/12555159/dokument371368.pdf

 

uzasadnienie –  https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12318950/12555158/12555159/dokument371369.pdf


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.