Projekt zmiany Kodeksu pracy i ustawy o związkach zawodowych. Konsultacje społeczne.

06 stycznia 2013 | Bez kategorii

 

Do konsultacji społecznych trafił projekt  ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych. Projektowane zmiany w Kodeksie pracy obejmują dwa obszary:

1) zmiany w zakresie długości dopuszczalnych okresów rozliczeniowych czasu pracy oraz zasad ich przedłużania;

2) uregulowanie ruchomego czasu pracy.

 

Na kształt proponowanych zmian miał wpływ zakres regulacji z obszaru czasu pracy przyjęty w tzw. ustawie antykryzysowej, a także doświadczenia zebrane w trakcie jej stosowania. W ocenie wnioskodawców proponowane zmiany pozwolą na …. bardziej racjonalną organizację czasu pracy i wpłyną na zwiększenie konkurencyjności firm, a przez to ułatwić mają  zachowanie dotychczasowych i tworzenie nowych miejsc pracy. Proponowane rozwiązania umożliwić mają także łatwiejsze godzenie życia zawodowego z osobistym. Zwiększyć się ma także przestrzeń porozumień zawieranych przez pracodawców i reprezentację pracowników.

 

Proponowana zmiana w ustawie o związkach zawodowych jest związana z przyjęciem innych zasad wydłużania okresu rozliczeniowego czasu pracy w zmienianych przepisach Kodeksu pracy.

 

O wynikach prac parlamentarnych nad tym projektem będziemy informować na bieżąco.

 

Do pobrania projekt ustawy  wraz z uzasadnieniem.


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarze 4 do wpisu “Projekt zmiany Kodeksu pracy i ustawy o związkach zawodowych. Konsultacje społeczne.”

 • 1 florek napisał(a):

  „Solidarność” ogłosiła, że jest przeciw tym zmianom. Co nasze związki?

 • 2 brunon napisał(a):

  Nasze związki podpały w drzemkę wiosenną. Nie wiadomo, kiedy
  dy nastąpi przebudzenie….

 • 3 Jacenty napisał(a):

  W par. 8 pkt 3 Statutu ZZ PPIP jest taki zapis, że związek swoje uprawnienia realizuje poprzez opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących praw, obowiązków i interesów pracowników Państwowoej Inspekcji Pracy. Kontrola działalności władz związkowych w zakresie zgodności ze Statutem oraz gospodarki finansowej pod względem legalności, celowości i rzetelności to obowiązek i zadanie Komisji Rewizyjnych, które są od rozliczania władz związku (par. 25 Statutu) tak na szczeblu krajowym, jak okregów – ciekawe jak podsumują dotychczasowe prace Komisji.

 • 4 florek napisał(a):

  to nie drzemka wiosenna, to długoletni zimowy sen…