Propozycje zmian w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów – konsultacje społeczne.

08 marca 2019 | Bez kategorii

 

 

Informujemy, że Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej  otrzymało z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt (z 5.03.2019 r.)  zmian w „tytułowym” rozporządzeniu  – w celu wyrażenia opinii. 

 

W związku z tym, tradycyjnie już zwracamy się do Członków i Sympatyków  SIPRP z prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag lub opinii, co do tego projektu na adres  zarzad@siprp.pl w terminie do 21 marca 2019 r. ……..

 

– – –

Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (D z. U. poz. 279) nie były nowelizowane od dnia jego ogłoszenia. W tym czasie możliwości zapewnienia pracowników i posiłku profilaktycznego uległy znacznej zmianie (np. w 1996 r. usługi cateringowe nie były rozpowszechnione). Pracodawca, który ze względów organizacyjnych lub ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy nie może wydać pracownikowi posiłku, jest obowiązany stosować jeden z dwóch ustalonych w ww. rozporządzeniu sposobów. Nie może on zatem zastosować innych innowacyjnych rozwiązań. 

 

W obecnym stanie prawnym pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych nieodpłatnie posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, w form ie jednego dania gorącego, chyba że pracodawca nie ma możliwości wydawania posiłków ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych, wówczas może zapewnić w czasie pracy korzystanie z takich posiłków w punktach gastronomicznych, lub przyrządzanie posiłków przez pracownika we własnym zakresie z otrzymanych produktów.

 

Pracodawca, który ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych nie może wydać pracownikom posiłków może zastosować tylko jeden z dwóch ustalonych w obowiązującym rozporządzeniu sposobów. Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzający kontrole przestrzegania przepisów praw a pracy, w przypadku gdy pracodawca zapewni posiłek profilaktyczny w sposób inny niż wymieniony w rozporządzeniu, są zmuszeni negatywnie oceniać spełnienie przez pracodawcę tego obowiązku.

 

– – –

 Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/12321282/12572698/12572699/dokument383593.pdf


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.