Rady pracowników po 6 latach. Pora na zmiany?

20 marca 2012 | Bez kategorii

 

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie zaprasza do udziału w kolejnym spotkaniu z cyklu debat nad podstawowymi instytucjami i kierunkami rozwoju zbiorowego prawa pracy. Temat najbliższego spotkania to: „Rady pracowników. Bilans funkcjonowania ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji”.

Organizatorzy wskazują, iż w  bieżącym roku mija sześć lat od uchwalenia ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, która weszła w życie  z dniem 25 maja 2006 roku. Ustawa ta była już parokrotnie nowelizowana, w tym pod wpływem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2008 roku (sygn. K 23/07) zmieniono koncepcję wpływu związków zawodowych na kształtowanie składu rad pracowników. Funkcjonowanie ustawy spotkało się dotychczas z wieloma krytycznymi uwagami dotyczącymi zarówno regulacji prawnej jak i praktyki jej stosowania. W związku z powyższym zachodzi potrzeba zweryfikowania tych opinii oraz dokonania bilansu skutków obowiązywania ustawy.

Debata poświęcona tym zagadnieniom powinna pozwolić na wysunięcie postulatów pod adresem ustawodawcy oraz wniosków dla praktyki stosowania ustawy, a także na ocenę dyrektywy 2002/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 roku ustanawiającej ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej.

Debata odbędzie się 22 marca 2012 r. (czwartek) w godzinach 10.00-14.30 w Warszawie, w sali konferencyjnej „F” (II piętro) Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. im. A. Bączkowskiego przy ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa.

Szczegóły na stronie internetowej Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych: ipiss.com.pl


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Jedna odpowiedź do wpisu “Rady pracowników po 6 latach. Pora na zmiany?”

  • 1 Zorro napisał(a):

    Jeśli ktoś był na tej konferencji to niech się podzieli najciekawszymi wnioskami z debaty.