Relacja z Walnego Zebrania Członków SIPRP.

03 października 2019 | Bez kategorii

Informujemy czytelników naszej strony internetowej, iż na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, które 1 października 2019 r., w II terminie, odbyło się w Krakowie,  rozpatrzono sprawozdanie Prezesa  z działalności Zarządu Głównego SIPRP. Komisja Rewizyjna na bieżąco kontrolowała działalność Zarządu SIPRP nie zgłaszając w tym zakresie żadnych uwag i zatwierdzała sporządzane za dany rok sprawozdania finansowe.

 

 

W toku dyskusji omówiono też sprawy bieżące oraz priorytety na obecną kadencję, a jednym z nich będzie przeciwdziałanie postępującej marginalizacji w strukturze urzędu organów PIP – inspektorów pracy i tworzeniu nadmiernie rozbudowanych struktur biurokratycznych wewnątrz urzędu. Uchwałą Walnego Zebrania, Zarząd Główny SIPRP zobowiązany został do kontynuowania działań na rzecz przyjęcia przez PIP w systemie identyfikacji wizualnej symboliki państwowej (godła państwowego) oraz dokonanie renowacji i właściwego utrzymywania pomników na zaniedbanych, i niestety ciągle zapomnianych przez PIP grobach przedwojennych głównych inspektorów pracy  – Franciszka Sokala (Cmentarz Ewangelicki w Warszawie) oraz Mariana Klotta de Heidenfeld  (Cmentarz Rakowicki w Krakowie). ……

 

Następnie dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia. W skład Zarządu Głównego na kadencję 2019-2023 wybrani zostali: Leszek Rymarowicz, Sylwester Guliński, Tadeusz Bukowski, Józef Żmij. Komisję Rewizyjną tworzą zaś Magdalena Miska (która jej przewodniczy) oraz Robert Pasikowski i Robert Kaniecki.

 

Bardzo dziękujemy Koleżankom i Kolegom za obecność na zebraniu i twórczą dyskusję.  Z sygnałów docierających z różnych stron kraju wiemy, że liczyć możemy na sympatię znacznej części naszego środowiska, co w epoce postępujących i dramatycznych już podziałów musi napawać otuchą i stanowi silny impuls do zaangażowania „pro bono”. Dziękujemy także członkom Zarządu pełniącym tę funkcję w różnych okresach w zakończonej kadencji władz SIPRP:  kol.  Krzysztofowi Bączkowskiemu, kol. Zbigniewowi Sagańskiemu, kol. Łukaszowi Paroniowi.

 

Na zakończenie nie można nie przywołać jakże aktualnego motta naszego Stowarzyszenia: „Zgoda obywateli – to najlepszy mur obronny miasta”.

 

Zgłoszono też i przyjęto jednogłośnie nowe uchwały i wnioski w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia, ale tego tematu dotyczyć będzie odrębna publikacja.

 

aktualizacja – 4.10.2019 r.


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.