Spotkanie poświęcone problemowi przemocy seksualnej w Polsce.

11 października 2012 | Bez kategorii

 

Jako organizacja pozarządowa (NGO), mieliśmy zaszczyt  w dniu 5 października  uczestniczyć w spotkaniu dotyczącym problematyki przemocy seksualnej w Polsce, w szczególności kwestii związanych z nowelizacją Kodeksu Karnego w zakresie środków ochrony ofiar zgwałcenia przed podwójną wiktymizacją. Spotkanie odbyło się w Warszawie, w Sali Świetlikowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Organizatorem był Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

 

Uczestnikami byli zaproszeni  przedstawiciele administracji rządowej (m.in. Komendy Głównej Policji, Prokuratury, Krajowej Rady Sądownictwa), samorządowcy, reprezentanci nauki, a przede wszystkim wspomniane organizacje pozarządowe. Ustawodawcę reprezentowała Pani Poseł Magdalena Kochan.

Uczestnicy przedstawili różne spojrzenia na funkcjonowanie przepisów i procedur dotyczących przemocy seksualnej, w tym  na działanie różnych instytucji państwowych.

 

Myślimy, że informacje przekazane w trakcie spotkania pomocne mogą być w praktycznym działaniu inspektorów pracy rozpatrujących sprawy związane z dyskryminacją w zatrudnieniu, a w szczególności z molestowaniem seksualnym w miejscu pracy, a także w doskonaleniu obowiązujących w PIP procedur postępowania w tym zakresie.

 

 

Konferencja była dla nas okazją do spotkania wielu interesujących i zaangażowanych w działalność społeczną osób, oraz nawiązania (miejmy nadzieję) owocnych kontaktów w środowisku organizacji antydyskryminacyjnych.


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Jedna odpowiedź do wpisu “Spotkanie poświęcone problemowi przemocy seksualnej w Polsce.”

  • 1 miron napisał(a):

    Obserwuję działania siprp poza PIP i zaczyna mi się to podobać, że uczestniczycie w ciekawych konferencjach. Brawo brawo coś mi się zdaje że za kilka lat jak dobrze pójdzie Wasza organizacja może być bardziej opiniotwórcza niż wszelkiej maści medialne twory na czele z Gazetą Wyborczą.