Spotkanie z członkami SPMO.

22 października 2013 | Bez kategorii

spmoNa zaproszenie Zarządu Stowarzyszenia Producentów Materiałów Ogniotrwałych w Polsce, w ramach corocznego spotkania członków tej organizacji które odbyło się w dniu 18.09.2013 r. w zabytkowym dworze  w Tomaszowicach, Prezes naszego Stowarzyszenia wygłosił referat dotyczący funkcjonowania nowelizacji przepisów prawa pracy w Polsce wprowadzonych w 2013 r. oraz prawdopodobnych kierunków zmian prawa w roku 2014. Obradom przewodniczył Prezes Zarządu SPMO – Pan Janusz Suszczyński.  …

 

Stowarzyszenie Producentów Materiałów Ogniotrwałych z siedzibą w Gliwicach  jest organizacją zrzeszającą prezesów, dyrektorów, i kadrę kierowniczą reprezentujących przedsiębiorstwa przemysłowe, handlowe, instytuty naukowo-badawcze, wyższe uczelnie, a także inne jednostki organizacyjne działające na rzecz tego przemysłu. W działaniu SPMO partycypują wszystkie kluczowe zakłady tej branży  w Polsce. Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele:

  1. Dążenie do rozwoju i popieranie efektywności pracy przemysłu materiałów ogniotrwałych;
  2. Reprezentowanie interesów jego członków wobec władz państwowych, samorządowych  i związkowych;
  3. Prowadzenie współpracy i reprezentowanie członków wobec krajowych i zagranicznych stowarzyszeń i organizacji działających w przemyśle materiałów ogniotrwałych;
  4. Przejmowanie roli negocjatora na wniosek zainteresowanych stron w sporach zbiorowych.

Stowarzyszenie Producentów Materiałów Ogniotrwałych jest członkiem Europejskiej Federacji Producentów Materiałów Ogniotrwałych PRE (Federation Europenne des Fabricants de Produits Refractaires) z siedzibą w Brukseli.

 

Także rozmowy prowadzone w kuluarach były okazją do podzielenia się doświadczeniami  w funkcjonowaniu obu stowarzyszeń, które pomimo wydawało by się diametralnie różnych sfer w których funkcjonują mają wiele wspólnych cech: np. integrowanie środowisk, usprawnienie przepływu informacji, wskazywanie i promowanie „dobrych praktyk”.


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.