Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 roku tematem posiedzenia Komisji Sejmowych. Wkrótce debata nad budżetem państwa na 2018 r.

08 października 2017 | Bez kategorii

Informujemy, że 12 października 2017, o godz. 15:00 odbędzie się wspólne posiedzenie połączonych Komisji Sejmowych tj. Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Tematem posiedzenia będzie rozpatrzenie Sprawozdania Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 roku (druk nr 1703) wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy w sprawie działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 r. ….

 

– referują: Główny Inspektor Pracy, Przewodniczący Rady Ochrony Pracy,

 

– koreferuje poseł Ewa Kozanecka.

 

źródło – http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PlanPosKom.xsp?view=2&komisja=KOP

 

 

Szczególnie ciekawe, w kontekście zwiększających się ciągle wymagań wobec Państwowej Inspekcji Pracy i poszerzania katalogu ustawowych obowiązków, są oczywiście wnioski de lege ferenda zawarte w Sprawozdaniu oraz opinii ROP, a także zakres zapowiadanych przez większość parlamentarną zmian w ustawie o PIP.

 

 

A już wkrótce ruszą na dobre prace nad przesłaną niedawno do Sejmu ustawą budżetową na 2018 r., której projekt przyjęła Rada Ministrów. Procedowanie tego aktu, w odniesieniu do „naszych spraw, ” będzie jak co roku swego rodzaju „papierkiem lakmusowym”  co do rzeczywistej oceny pracy naszej instytucji i wagi jaką politycy rzeczywiście przykładają do konieczności skutecznej obrony praw pracowniczych w Polsce. Jak co roku (od 5 już lat)  postaramy się w procesie tym aktywnie uczestniczyć.

 

W związku z powyższym, tradycyjnie zapraszamy do nadsyłania na adres Zarządu SIPRP   (do 31.10.2017 r.) propozycji zmian legislacyjnych – które wpłynąć mogą na lepsze wywiązywanie się z misji naszego Urzędu i pozwolą na bardziej skuteczny nadzór państwa  nad warunkami wykonywania pracy.  Propozycje te oczywiście przekażemy kompetentnym instytucjom w ramach obowiązującego porządku prawnego.


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.