Sprawozdanie z konferencji zorganizowanej w dniu 11 lutego 2015 r przez Fundację im. Stefana Batorego – dotyczącej raportu z monitoringu wdrażania w Polsce Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji.

01 marca 2015 | Bez kategorii

stop coorrPrzedstawiony w trakcie konferencji raport stanowi analizę wdrożenia wybranych artykułów Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji (United Nations Convention Against Corruption – UNCAC), zawartych w III jej rozdziale (Kryminalizacja i stosowanie prawa), które zespół uznał za kluczowe dla polityki antykorupcyjnej w Polsce.

 

Raport został opracowany w celu uzupełnienia oficjalnej oceny implementacji Konwencji w Polsce, realizowanej przez  Rząd z Organizacją Narodów Zjednoczonych. Przypomnijmy, że konwencja ta została podpisana przez Polskę w 2003 r. i ratyfikowana w 2006 r. …..

 

Autorzy opracowania zaprezentowali ocenę realizacji Konwencji, koncentrując się na przepisach dotyczących usankcjonowania podstawowych typów przestępczości korupcyjnej, zakazu obrotu i konfiskaty mienia pochodzącego z przestępstwa, ochrony sygnalistów, wyspecjalizowanych organów antykorupcyjnych, a także współpracy między służbami oraz współpracy między sektorem prywatnym i organami ścigania w zakresie walki z korupcją.

 

W trakcie konferencji występowali m.in. szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik oraz Mirosław Hakiel z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

 

4-13729_gJak wynika z przeprowadzonej analizy, tylko 6 z 15 poddanych ocenie przepisów uznano za w pełni wdrożone.  Pozostałych za takie nie można uznać z uwagi na sformułowane wobec nich istotne zastrzeżenia.

 

Rekomendacjami w obszarze implementacji przepisów konwencji do prawa krajowego – jest potrzeba pilnej interwencji w zakresie: karalności podmiotów zbiorowych, ochrony sygnalistów, wzmocnienia Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią raportu –  Realizacja_wybr._post._Konw._Nar._Zjedn._przec._korupcji_w_Polsce

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.