Sympozjum Komisji Ergonomicznej Polskiej Akademii Umiejętności „Ergonomia w nauce i szkolnictwie wyższym”. Kraków, 6 listopada 2014 r.

04 listopada 2014 | Bez kategorii

PAU

 

Informujemy, że w czwartek, 6 listopada odbędzie się w Krakowie sympozjum Komisji Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności pt. „Ergonomia w nauce i szkolnictwie wyższym„.

 

Program w załączeniu. Miejsce obrad: tzw. Mała Aula PAU – I p. budynku PAU przy ulicy Sławkowskiej 17.

 

 

Spodziewamy się, ze sympozjum będzie kolejnym etapem dochodzenia do konkretnych rozwiązań  w zakresie procedur oceny ergonomii oprogramowania komputerowego, które to zagadnienie jest jednym z przedmiotów współpracy naszego Stowarzyszenia z Polskim Towarzystwem Ergonomicznym i Komisją Ergonomiczną PAN. Przypominamy, iż w Krakowie działa już od jakiegoś czasu powołany na te okoliczność zespół naukowy.

 

Spodziewamy się także podjęcia tego tematu przez Radę Ochrony Pracy kolejnej kadencji. Jest to bowiem jeden z bardziej znaczących czynników ryzyka zawodowego, niedostrzegany od wielu lat (mimo istniejących w tej mierze regulacji) – przez żadną instytucję zajmująca się w Polsce ochroną człowieka w środowisku pracy….

 

10.45.                     Kawa na powitanie

11.00                     Otwarcie sympozjum – prof. M. Złowodzki

11.05–11.15        Słowo wstępne – prof. R. Tadeusiewicz (opiekun KE z ramienia PAU)

11.15–11.45        O ergonomii nauki i szkolnictwa wyższego – M. Złowodzki

11.45–12.15        Wiedza ergonomiczna jako element wykształcenia inżyniera – L. Pacholski, E. Tytyk

12.15–12.45        Nauka i szkolnictwo wyższe w strukturach przestrzennych miast przyszłości – Z. Zuziak

12.45–13.00        Dyskusja

13.00–14.00           Lunch

14.00–14.15        Wady i zalety e-learningu – z doświadczeń UR w Krakowie – T. Juliszewski, P. Kiełbasa

14.15–14.30        Kształtowanie funkcjonalno-przestrzenne sal audytoryjnych – W. Chmielewski

14.30–14.45        Mebel Smoleńsk 9 – siedzisko dla studenta Wydziału Form Przemysłowych ASP – S. Hamiga

14.45–15.00        Modelowanie komputerowe w nauczaniu ergonomii – G. Dahlke, K. Hankiewicz, M. Butlewski

15.00–15.15        Wykorzystanie Internetu i klocków lego w nauczaniu ergonomii i lean manufacturing – J. Bielec

15.15–15.30        Intuicja – ‘ergonomiczny’ proces poznawczy – B. Wachowicz

15.30–15.45        Praca naukowa – czynniki sprzyjające kreatywności – K. Lewandowska

15.45– 16.00       Dyskusja

16.00–16.24           Przerwa kawowa

16.24–16.36        Profesjonalne podejście do oceny kompetencji w zakresie ergonomii – E. Górska

16.36–16.48        Kompetencje, kwalifikacje kadry nauczającej oraz ergonomia w jakości kształcenia – E Górska, J. Lewandowski

16.48–17.00        Charakterystyka programów kształcenia ergonomistów w wybranych krajach – G. Dahlke, K. Hankiewicz, M. Butlewski

17.00–17.12        Kwestia Krajowych Ram Kwalifikacji w procesie edukacji akademickiej specjalistów z zakresu ergonomii w Politechnice Poznańskiej – L. Pacholski, H. Włodarkiewicz-Klimek, B. Mrugalska

17.12–17.24        Uwarunkowania efektywnego kształcenia z zakresu ergonomii w uczelni wyższej – J.S. Marcinkowski

17.24–17.36        Ergonomia rehabilitacyjna w świetle zaleceń WHO – programy i metody nauczania – A. Kabsch

17.36–17.48        Programy i metody nauczania ergonomii w polskim i światowym leśnictwie – J. Sowa

17.48–18.00        Sylwetka wykładowcy/nauczyciela w obszarze ergonomii – W. Nowacka

18.00–18.12        Projekt popularyzacji ergonomii – witryna Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego – G. Dahlke, K. Hankiewicz, M. Butlewski

18.12–18.30        Dyskusja

18.30                     Zakończenie sympozjum – prof. M. Złowodzki

 

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.