Ważne stanowiska Rady Ochrony Pracy.

07 lutego 2017 | Bez kategorii

Sejm RP - źródło - http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTAE35gVnOMVuZ69gWgTWk0kcUY6nr_xFF3SlQELACx-aVvFUy4

 

Informujemy, że w dniu 7.02.2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Ochrony Pracy przy Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawowym tematem posiedzenia była tematyka chorób zawodowych i chorób związanych z pracą.

Posiedzenie to zostało jednak zdominowane przez dyskusję na tematy nie tyle personalne, co obejmujące szeroko rozumiane funkcjonowanie PIP.

 

Z żalem dowiedzieliśmy się o złożonej z przyczyn rodzinnych i osobistych rezygnacji Zastępcy Głównego Inspektora Pracy Zbigniewa Ryfki. Rada w związku z tą decyzją – pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie zamiaru odwołania Zbigniewa Ryfki ze stanowiska Zastępcy Głównego Inspektora Pracy. Zbigniewowi Ryfce za zaangażowanie podziękował Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć oraz Przewodniczący ROP, poseł Janusz Śniadek.

 

Również my – Stowarzyszenie Inspektorów Pracy RP – dziękujemy Panu Inspektorowi. W tych trudnych  i nerwowych czasach był Pan prawdziwą ostoją spokoju, profesjonalizmu, i jakże nam wszystkim potrzebnego dystansu do tego, z czym się na co dzień zmagamy.

 

Rada Ochrony Pracy zaopiniowała natomiast negatywnie (co jest ewenementem w dotychczasowych pracach tego gremium) kandydaturę Dariusza Mińkowskiego na stanowisko Zastępcy Głównego Inspektora Pracy. Zaznaczyć przy tym należy, iż Marszałek Sejmu tym stanowiskiem Rady nie jest związany.

 

Po ożywionej dyskusji Rada Ochrony Pracy również negatywnie zaopiniowała wnioski Głównego Inspektora Pracy o zamiarze odwołania (na jej prośbę) Małgorzaty Porażyńskiej ze stanowiska okręgowego inspektora pracy w Bydgoszczy oraz Mariana Szyszko ze stanowiska okręgowego inspektora pracy w Szczecinie (z uwagi stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości w kierowaniu OIP w Szczecinie i związaną z tym na utratą zaufania kierownictwa PIP).

 

Osoby zainteresowane przebiegiem posiedzenia Rady Ochrony Pracy, gdzie podczas  dyskusji sformułowano wiele godnych refleksji i autorefleksji  tez – zapraszamy do obejrzenia transmisji do której link zamieszczamy na końcu niniejszej publikacji.

 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=D4D3418BD7A19D50C12580C0002A36D0


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.