Wielkie świętowanie. Światowy Dzień BHP, Święto Pracy, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Święto Konstytucji 3 Maja.

01 maja 2015 | Bez kategorii

wcms_235535Nadeszła pora wielkiego świętowania. Czego sobie i wszystkim czytelnikom naszej strony internetowej szczerze gratulujemy. I mamy nadzieję na chwilę odpoczynku, odczucie satysfakcji z dobrze wykonywanej pracy, i radość w kręgu rodziny w słoneczne dni, w cieniu łopoczącej dumnie Biało-Czerwonej.

 

Jakie to święta każdy wie, a my chcielibyśmy nawiązać szczególnie do dwu z nich.

W dniu 28 kwietnia po raz kolejny wypadał ustanowiony przez Międzynarodową Organizację Pracy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Środowisku Pracy. Jak by na to nie spojrzeć – jest to święto branżowe inspekcji pracy. W naszym kraju dnia tego praktycznie się nie obchodzi. Na szczeblu państwowym obchodzi się natomiast, proklamowany przez związki zawodowe, przypadający w tym samym dniu Międzynarodowy Dzień Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. …..

 

Chcielibyśmy podkreślić – święto proklamowane przez MOP jest z założenia radosne (proszę spojrzeć na stronę internetową ILO i „wesoły autobus” zmierzający w przyszłość). Miejmy nadzieję, iż nie uchybiając pamięci ofiar wypadków przy pracy i chorób zawodowych – może nasze branżowe święto obchodzić będziemy kiedyś bardziej radośnie i optymistycznie niż ma to miejsce obecnie. Z kronikarskiego obowiązku – ponieważ media tego nie podawały – informujemy iż tegoroczny World Day for Safety and Health at Work obchodzony był pod hasłem: Building a culture of prevention on occupational safety and health” .

A więc dołącz do nas w budowaniu kultury bezpieczeństwa – dla siebie i dla nas wszystkich.

imagesTradycyjnie już na naszej stronie internetowej szczególnie zachęcamy do celebrowania Święta Flagi – które wypada w dniu 2 maja. Jest to stosunkowo nowa tradycja, a datę tego święta w Polsce wybrano ze względu na bliskie sąsiedztwo dwóch innych uroczystości, czyli Święta Pracy (1 maja) i Święta Konstytucji (3 maja). Podobne święta celebruje się również w innych krajach, choć oczywiście w innych terminach.

 

Święto Flagi zostało ustanowione w Polsce ustawą z dnia 20 lutego 2004 roku jako Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Nie bez znaczenia dla pomysłu wprowadzenia święta były praktyki z okresu PRL-u, kiedy celebrowano jedynie Święto Pracy, natomiast konsekwentnie pomijano obchody 3 Maja. Z tego powodu po 1 maja flaga państwowa błyskawicznie znikała z ulic i bezwzględnie nie wolno było jej pokazywać w następnych dniach, co miało wymazać pamięć o Konstytucji 3 Maja.

 

Dzień Flagi stanowi rodzaj hołdu dla jednego z najważniejszych symboli narodowych i został wprowadzony w celu propagowania wartości patriotycznych. Od czasów prezydentury Lecha Kaczyńskiego utrwalił się ponadto zwyczaj noszenia biało-czerwonej kokardy na ubraniu. Symbol ten znany jest polskiej kulturze od czasów uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1791 r, a szczególne znaczenie miał w okresie powstań narodowych, zwłaszcza w czasie powstania listopadowego i styczniowego oraz manifestacji narodowych w XIX i XX w.

 3Majmy się !!! –  radosnego świętowania majowych świąt! Tego życzymy inspektorom pracy i wszystkim czytelnikom strony internetowej Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zarząd Główny SIPRP

 

 

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.