Wniosek Ministra Mariusza Zielenieckiego o wyrażenie przez SIPRP opinii do projektu „ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych”.

21 marca 2017 | Bez kategorii

Pan Mariusz Zieleniecki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pismem z dnia 7.03.2017 r. zwrócił się do sześciu imiennie wskazanych podmiotów: Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Głównego Inspektora Pracy, Głównego Inspektora Sanitarnego, Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego oraz Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej – z prośbą o wyrażenie opinii w zakresie projektu (z dnia 21.02.2017 r.) ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 

 

Jest to dla naszego Stowarzyszenia – wszak jedynej na tej krótkiej liście organizacji obywatelskiej pro bono ogromny zaszczyt i niewątpliwe wyróżnienie.  Przed zajęciem stanowiska przez Zarząd SIPRP, tradycyjnie już prosimy o opinie naszych członków,  a także czytelników strony www. siprp.pl. …..

 

 

Zapraszamy więc wszystkich P.T. członków i sympatyków do zapoznania się z projektem ustawy z dnia 21.02.2017 r. – zamieszczonym na końcu niniejszego artykułu. Zachęcamy także do przekazywania do dnia 25.03.2017 r. Waszych opinii i uwag odnoszących się do załączonego projektu, najlepiej drogą mailową na adres zarzad@siprp.pl, czy też siprp@poczta.onet.pl   albo używając formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej.

 

Opinia naszego Stowarzyszenia w zakresie ww. projektu zostanie przesłana do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz opublikowana na www.siprp.pl

 

do pobrania:

 

projekt – http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12296002/12419590/12419591/dokument278291.pdf

uzasadnienie – http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12296002/12419590/12419591/dokument278293.pdf

pismo przewodnie – http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12296002/12419590/12419592/dokument278303.pdf

 

 

aktualizacja 28.03.2017 r.

 

Opinia SIPRP – Opinia SIPRP


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.