Zapraszamy. 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć w Poznaniu. 25 listopada – 10 grudnia 2012r.

20 listopada 2012 | Bez kategorii

 

Od naszych poznańskich kolegów otrzymaliśmy informację o 16 Dniach Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć. Wydarzenie to postanowiliśmy wspierać i promować.

Jest to międzynarodowa kampania zainicjowana w 1991 przez Women’s Global Leadership Institute. Na działania w ramach kampanii zostały wybrane dni między 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet), a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka.

 

 

Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej przywiązuje szczególną wagę do tej problematyki, to nie tylko w odniesieniu do prawa pracy – stąd nasz udział w spotkaniach i konferencjach organizowanych przez Rzecznika ds. Równego Traktowania czy zaangażowanie w redakcję polskiego  sprawozdania CEDAW  (wpisy na stronie SIPRP z dnia:  25 marca 2012r.  oraz 7 października 2012r. )

 

 

Poniżej program wydarzeń w Poznaniu, które organizuje Stowarzyszenie Kobiet Konsola.

 

Wystawa fotograficzna „Wybór” Beaty Borys Kość. Termin: 25 listopada – 10 grudnia.
Miejsce: Głośna, ul. św. Marcin 30

Wystawa „Wybór” to seria portretów mężczyzn pozujących jako sprawcy przemocy. Fotografie Beaty Borys Kość powstały w Anglii w ramach projektu dotyczącego reprezentowania we współczesnych mediach problemu społecznego jakim jest przemoc w rodzinie. Portrety mają na celu zmianę kierunku postrzegania, mają odwrócić nasze spojrzenie od ofiar i skoncentrować naszą uwagę na sprawcy jako odpowiedzialnym za przemoc i świadomie dokonującym wyboru stosowania przemocy. Jak mówi artystka „głównym powodem powstania tych prac jest dominujący sposób ilustrowania przemocy domowej jako problemu ofiar i odsuwania uwagi od mężczyzn-sprawców”. Wizerunek agresywnej i brutalnej męskości funkcjonujący w naszej kulturze i promowany w mediach pozostaje niezauważony w kontekście aktów przemocy, gdyż nasza uwaga skupia się na ofiarach jako odpowiedzialnych i winnych samym sobie. Wystawa ma podkreślić konieczność przyjęcia odpowiedzialności za wzorce męskości jakie promuje współczesne społeczeństwo i media. Przemoc bowiem diagnozowana jest jako wynik egzekwowania przez mężczyzn władzy nad kobietami jako z zasady gorszymi, władzy jaka im się należy jak informują przekazy medialne. To sprawcy są odpowiedzialni za stosowaną przemoc i to na nich powinny być skierowane nasze spojrzenia.

Spotkanie „Ciężar odpowiedzialności. Czyli o mediach, kampaniach społecznych i konsekwencjach obrazów przemocy” Termin: 2 grudnia, godz. 18.00.

Miejsce: Głośna, ul. św. Marcin 30

Spotkanie z udziałem autorki portretów mężczyzn pozujących jako sprawcy przemocy prezentowanych w ramach wystawy „Wybór” – Beatą Borys Kość.
W odniesieniu do swoich prac fotografka opowie o sposobach ilustrowania przemocy domowej w kampaniach społecznych, medialnym przekazie, sile obrazu a przede wszystkim o konsekwencjach skupiania się na wizerunkach ofiar a nie sprawców przemocy.

Spotkanie „Jak przerwać przemoc. Czyli o programach edukacyjno-korekcyjnych”
Termin: 1 grudnia 2012, godz. 18.00.

Miejsce: Klubokawiarnia Meskal, ul. Nowowiejskiego 17

Czy praca z osobami stosującymi przemoc ma sens? Jak działamy w Polsce a jak działają w Anglii? Dlaczego nie można zapominać o sprawcach przemocy?

Spotkanie na temat działań podejmowanych by przerwać przemoc na przykładzie angielskiej organizacji Stand Against Violence oraz polskiej Fundacji Będziesz.

W spotkaniu wezmą udział: Ellie Lister (Stand Against Violence) oraz Piotr Wojnowski (Fundacja Będziesz)

Regał Feministyczny „Paradoks macho”. Termin: 3 grudnia 2012, godz. 17.00.
Miejsce: Głośna, ul. św. Marcin 30

Dyskusja wokół książki „Paradoks macho. Dlaczego niektórzy mężczyźni nienawidzą kobiet i co wszyscy mężczyźni mogą z tym zrobić” Jacksona Katza.

„Paradoks Macho” jest to książka o męskiej przemocy wobec kobiet, napisana z punktu widzenia mężczyzny. Mężczyźni, jak podkreśla Katz, są sprawcami znacznej części aktów przemocy. Nie znaczy to, że większość mężczyzn stosuje przemoc. Przeciwnie, większość to tak zwani porządni faceci. Jednak, jak twierdzi Katz, ci porządni faceci nie uświadamiają sobie, że przemoc wobec kobiet stanowi problem mężczyzn. Dlatego pozostają obojętni. Dlatego przemoc trwa.

Jeśli chcesz wiedzieć co mogą zrobić mężczyźni by przerwać przemoc wobec kobiet przyjdź koniecznie!

„Tę książkę powinni czytać mężczyźni. Nie tyko dlatego, że dzięki temu świat stanie się bezpieczniejszym miejscem, ale także dlatego, że ta książka da mężczyznom wolność bycia naprawdę sobą.”

Projekcja filmu „Maska twardziela”. Termin: 4 grudnia 2012, godz. 18.00
Miejsce: Klubokawiarnia Meskal, ul. Nowowiejskiego 17

„Maska twardziela” (reż.: Sut Jhally, udział: Jackson Katz) jest pierwszym filmem edukacyjnym mającym na celu systematyczna analizę związków między popkulturową symboliką, a pojęciem męskiej tożsamości w USA u progu XXI wieku. W tej nowatorskiej, wszechstronnej analizie Jackson Katz ukazuje, że powszechność przemocy w społeczeństwie amerykańskim, wliczając strzelaniny w szkołach w Littleton (stan Kolorado), Jonesboro (stan Arkansas) i wielu innych, należy postrzegać jako część trwającego kryzysu męskości. „Maska twardziela” znalazła się w 2000 roku na liście Top Ten Young Adult Videos sporządzanej przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Amerykańskich (ALA). Film stał się podstawową lekturą do zajęć z zakresu komunikacji, socjologii, gender studies, psychologii, kryminologii oraz lingwistyki odbywających się na wyższych uczelniach, jak i licznych przedmiotów w szkołach średnich. Jest regularnie wykorzystywany przez edukatorów/edukatorki działających/działające w ruchach na rzecz kobiet maltretowanych i ofiar gwałtów, a także prawników/prawniczek w ośrodkach interwencji kryzysowej. Film obejrzało już ponad 3 miliony osób.

Warsztaty dziennikarskie „Jak pisać i mówić bez stereotypów o przemocy”
Termin: 6 grudnia 2012, godz. 9-17.

Miejsce: Centrum NGO w Poznaniu.

Warsztaty skierowane są do studentek i studentów oraz osób już pracujących lub planujących pracę w mediach. Jak pisać by przekaz medialny na temat przemocy nie opierał się na stereotypach, nie wzmacniał negatywnego przekazu czy koncentrował się wyłącznie na ofiarach.

Osoby uczestniczące poza wiedzą na temat przemocy domowej, będą miały okazję zdefiniować swoje postawy wobec tego zjawiska, zmierzyć się ze stereotypami i uprzedzeniami. Przeprowadzą mini analizę materiałów prasowych, zwracając uwagę w jaki sposób mówić i pisać o przemocy.

Wszyscy uczestnicy i uczestniczki otrzymają pakiety materiałów specjalnie przygotowanych na warsztaty oraz płyty z materiałami przygotowanymi przez wyspecjalizowane organizacje i instytucje zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy domowej.
Prowadząca: Anna Kamińska

Udział w warsztatach jest bezpłatny.Liczba miejsc jest ograniczona.
Zgłoszenia na warsztaty prosimy wysyłać do 2 grudnia na adres: warsztaty@konsola.org.pl
W tytule prosimy wpisać: warsztaty dziennikarskie.

WenDo. Warsztaty samoobrony i asertywności dla kobiet
Termin: 1-2 grudnia 2012, g. 8.30- 15.00

MIEJSCE: Teatr Nowy w Poznaniu

WenDo to w polskim tłumaczeniu Droga Kobiet. WenDo jest jedyną w Polsce metodą samoobrony opracowaną przez kobiety i dla kobiet, która łączy metody samoobrony fizycznej i psychicznej. Od „zwykłej” samoobrony WenDo różni się miedzy innymi tym, ze wielkie znaczenie przywiązuje do asertywności.

Na WenDo wychodzimy z założenia, ze nikt nie ma prawa naruszać naszych granic (to znaczy naruszać naszego poczucia bezpieczeństwa, swobody i prawa do podejmowania własnych decyzji, czy po prostu czucia się dobrze w danej sytuacji). Poznając swoje własne granice, uczymy się także szanować granice innych ludzi. WenDo jako metoda samoobrony psychicznej przekazuje wiedzę na temat skutecznych metod komunikowania się i wyrażania własnych potrzeb, emocji, zdania.

Na WenDo uczymy się jak w każdej sytuacji: w miejscu publicznym, na ulicy, w pracy, w domu – przestać czuć się bezradną i bezbronną. Uczymy się także, jak reagować na przemoc. WenDo wzmacnia poczucie pewności siebie i poczucie własnej wartości. Pomaga rozwiązywać konflikty, przełamać stereotypy i obawy, poczucie winy i wstyd.
Na WenDo pracujemy nad tym, jak nie dopuścić do napaści, a kiedy do niej dojdzie, jak sobie pomoc wykorzystując swoja (a także innych kobiet) wiedzę, pomysłowość, doświadczenie. Aby trenować WenDo nie potrzeba siły, ani nadzwyczajnej sprawności. Każda kobieta może nauczyć się skutecznie bronić. Wbrew stereotypom każda kobieta ma wystarczająco dużo siły, by się obronić. Trzeba tylko wiedzieć, jakie metody są najbardziej skuteczne. Techniki samoobrony, zaufanie przeczuciom oraz wiedza na temat przemocy pomagają zwiększyć skuteczność samoobrony.

Podczas warsztatu WenDo nauczysz się (poza metodami odpierania napaści słownych i psychicznych) najprostszych, ale zarazem najbardziej skutecznych technik, które nie wymagają miesięcy żmudnych ćwiczeń. Na WenDo nauczysz się tego jak reagować na napaść, ale nie przekażemy Ci „jedynych dobrych metod” ani wspaniałych „recept”. Po WenDo sama będziesz wiedziała, co dla Ciebie najlepsze, jak znaleźć wyjście z sytuacji.

Warsztat WenDo trwa łącznie 12 godzin i pracujemy w małych, maksymalnie 12 osobowych grupach przez co udział w zajęciach jest efektywniejszy.
Więcej informacji o WenDo: www.wendo.org.pl, www.autonomia.org.pl

Prowadząca: Agata Teutsch. Strój: wygodny, luźny strój, obuwie na zmianę.
Liczba miejsc jest ograniczona. Koszt udziału 150 zł od osoby.
Zgłoszenia na warsztat prosimy wysyłać drogą mailową do 26 listopada na adres: warsztaty@konsola.org.pl


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.