Zaproszenie SIPRP do udziału w konsultacjach poświęconych ocenie polityki Komisji i Unii Europejskiej.

28 sierpnia 2018 | Bez kategorii

Informujemy iż Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przesłało do Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej zaproszenie skierowane do partnerów publicznych i krajów członkowskich do wzięcia udziału w konsultacjach poświęconych ocenie polityki Komisji i całej Unii Europejskiej w zakresie lepszego stanowienia prawa. …..

 

Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, jako organizacja społeczna (NGO), wielokrotnie wyrażało opinię na temat różnych projektów aktów prawnych. Uważamy w dalszym ciągu za zasadne uczestniczenie w tego typu konsultacjach, by już na wstępnym etapie prac legislacyjnych, w imieniu inspektorów pracy zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu, ale przede wszystkim w interesie społecznym przedstawiać głos środowiska, które wszak współtworzymy.

 

Z ubolewaniem należy stwierdzić, iż niestety, w sferze organizacyjnej wewnątrz i w otoczeniu naszej instytucji, tego typu mechanizmy konsultacyjne od jakiegoś czasu nie funkcjonują. Oceni to oczywiście Historia.

 

Stowarzyszenie nasze znajduje się na liście podmiotów do konsultacji publicznych                           (https://www.mpit.gov.pl/strony/ministerstwo/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/konsultacjepubliczne/), z której korzystają ministerstwa i inne instytucje prowadzące proces legislacyjny.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych praw i aktywnego udziału w konsultacjach.

 

Zarząd Główny SIPRP

 

 

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.