Zaproszenie Instytutu Spraw Publicznych.

19 czerwca 2012 | Bez kategorii

 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu metodyki rozwiązywania konfliktów w środowisku międzykulturowym pt. „Mediacja międzykulturowa dla prawników” które  odbędzie się w dniach 27-28 czerwca 2012 r. w siedzibie Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie.

 

Konflikt jest nieodłącznym elementem kontaktów interpersonalnych, szczególnie nasilonym w komunikacji międzykulturowej. Rola prawników jest niezwykle istotna w każdej, nawet pozasądowej procedurze rozwiązywania sporu. Prawnik posiadający wiedzę dotyczącą różnych alternatywnych metod rozwiązywania sporów w tym również mediacji międzykulturowej, będzie mógł skutecznie wspierać swoich klientów w poszukiwaniu najefektywniejszych metod rozwiązania konfliktu. Współpraca pomiędzy różnymi ekspertami (m.in. prawnikami, psychologami, mediatorami), do których zgłaszają się strony będące w sporze zwiększa efektywność procesu jego rozwiązywania oraz bezpieczeństwo  psychologiczne i proceduralne stron…

 

Specyfika działalności międzykulturowej wymaga dodatkowej wiedzy na temat czynników kształtujących kontakt z cudzoziemcem. Mediacja międzykulturowa jako jedna z metod rozwiązywania konfliktów, jest rodzajem interwencji, która wykazuje dużą skuteczność w rozwiązywaniu złożonych problemów w oparciu o potrzeby i interesy stron.

 

Zainteresowanych prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: karolina.grot@isp.org.pl do dnia 24 czerwca 2012 r.

Osobom spoza Warszawy  Instytut Spraw Publicznych zapewnia zwrot kosztów podróży oraz pokrywa koszty noclegu.

 

Szczegółowe informacje na stronie  www. isp.org.pl

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.